Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Lövstavikens vindkraft

Våren 2006 påbörjades grundläggningsarbetet för fem nya vindkraftverk i ett havsnära läge vid Lövstaviken, Falkenberg. Syftet var att öka mängden el producerad med förnybar energi. I november 2006 restes de första verken. När vinterstormarna dragit förbi kunde även vingarna monteras och sedan mitten av mars 2007 är de fem kommunägda vindkraftverken i ordinarie drift.

Vindkraftverken i Lövstaviken har ingen mekanisk växellåda. Detta innebär att den genererade strömmens spänning och frekvens varierar med hastigheten på rotorn, och där är få rörliga delar som behöver service eller kan gå sönder. Strömmen som genereras omvandlas till likström och sedan till växelström innan den släpps ut på elnätet. Anläggningen kopplas in mot nätet när det blåser över 2,5 m/s. Lövstavikens vindkraftsverk beräknas producera 28 MWh elektricitet per år. Det motsvarar 5 procent av elbehovet i Falkenberg.

Lövstavikens vindkraftsparken är byggd som en del av Energy In Minds, ett Concerto-projekt delfinansierat av EU.

Sidan uppdaterad: 2013-05-16