Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Flisskopa

Fjärrvärme

Fjärrvärmesystemet i Falkenberg började byggas i mitten av 1980-talet med skogsflis som huvudbränsle. Efterhand som kundunderlaget har ökat har huvudproduktionsanläggningen i kvarteret Spettet utökats och består i dagsläget av 3 flispannor. Den största är på 8MW och de två mindre på 3 respektive 2 MW. Vidare finns två naturgaspannor på 6 respektive 3 MW för spets- och reservproduktion.

Under 2003 inköptes en fastighet i kvarteret Bacchus för företagets personal som även innehöll 3 stycken ångpannor. En på 6 MW (olja) och två på 3,5 MW (naturgas). Pannanläggningen har byggts om och utgör idag en spets- och reservanläggning för fjärrvärmesystemet. Kulvertnätet har byggts ut kraftfullt sedan 2002 för att erbjuda fler fastighetsägare fjärrvärme.

Förnybara bränslen

I slutet av december 2010 driftsattes en ny pannanläggning i Falkenberg. Anläggningen använder förnybar bioolja som bränsle.

Dominerande bränsle är flis men Falkenbergs Energi (FEAB) eldar även pellets. Dessa två är förnybara bränslen som inte bidrar till en ökning av koldioxidutsläppen. Naturgas och olja är fossila bränslen som används som reserv och vid toppbelastning när övriga inte räcker till.

Utanför centralorten producerar Falkenberg Energi fjärrvärme i två pelletseldade pannor placerade vid Katrinebergs Folkhögskola i Vessigebro respektive vid Apelskolan i Ullared.

Minskade utsläpp

Sedan starten 1985 och fram till och med 2010 har Falkenbergs fjärrvärmesystem minskat utsläppet av koldioxid med 275 000 ton. Vid ingången av år 2013 hade fjärrvärme 522 kunder i Falkenberg, 22 kunder i Vessigebro och 23 kunder i Ullared.

Sidan uppdaterad: 2015-07-09