Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Ringhals kärnkraftverk

Foto: Annika Örnborg

Att bo nära ett kärnkraftverk

Falkenbergs kommun är närmsta granne till kärnkraftskommunen Varberg med Ringhals kärnkraftverk. Men några särskilda risker bedöms inte den närheten innebära.

Ringhals Ringhals ligger cirka fem mil norr om Falkenberg i Varbergs kommun. I Sverige finns tio kärnkraftsreaktorer i drift, varav fyra av dessa i Ringhals. De fyra reaktorerna producerar — under ett normalt år — el som räcker till att försörja sex städer av Göteborgs storlek. Detta motsvarar ca 20 procent av all el som produceras i Sverige.   Runt Ringhals finns en inre beredskapszon som sträcker sig i en radie 15 kilometer från kärnkraftverket. Inom denna zon finns ett särskilt kontinuerligt arbete som innefattar att informera och kommunicera med närboende.

Varberg, Kungsbacka och Marks kommun har en gemensam säkerhetsnämnd för att hantera frågor som rör kärnkraftverket och säkerheten kring detta. I resten av Halland hanteras frågan om beredning vid händelse av olycka på Ringhals främst av Länsstyrelsen. Falkenbergs kommun ingår inte i beredskapszonerna kring Ringhals.   Beredskap Om en olycka skulle inträffa, som kan leda till ett hot om utsläpp av radioaktiva ämnen, larmar Ringhalsverket omedelbart SOS-centralen i Halland som tillsammans med landets övriga SOS-centraler larmar beredskapsorganisationen.

Länsstyrelsen är den instans som samordnar beredskapsåtgärderna. Länsstyrelsen har regeringens direktiv att hålla en beredskapsorganisation ständigt insatsberedd om en olycka skulle inträffa som kan leda till utsläpp av radioaktiva ämnen.  Beredskapen och insatsarbetet leds från Länsstyrelsens Ledningscentral i Halmstad,  under samverkan med åtta andra staber. Informationssamverkan sker via flera olika tele- och datasystem.

Olycksberedskap

Beredskapen om en olycka skulle inträffa vid Ringhalsverket utgörs av ett omfattande samarbete mellan ett 75-tal myndigheter, företag, högskolor, försvarets resurser m fl. Ca 1400 personer ingår i ett kontinuerligt utbildnings- och övningsprogram.

Om en olycka som leder till utsläpp av radioaktiva ämnen eller hot om sådana utsläpp skulle inträffa vid Ringhals kommer aktuellt information om händelsen att läggas ut på kommunens hemsida. Information kommer också att läggas ut på Länsstyrelsens hemsida. Här finns det också mer information om Ringhalsberedskapen under rubriken krisberedskap.

Hur agerar man vid en olycka?

Om en olycka i en kärnteknisk anläggning inträffar i din närhet ska du lyssna på lokalradion för att få veta vad du ska göra. Du kan också följa utvecklingen på TV eller på webben.

Om det händer en olycka eller en allvarlig händelse på ett kärnkraftverk som innebär risker för de som bor nära anläggningen kommer du att höra ett larm från de larmlurar som finns uppmonterade på flera platser i samhället. Signalen är 7 sekunders tut, 14 sekunders tystnad, 7 sekunders tut, 14 sekunders tystnad, osv. Signalen betyder "Viktigt meddelande" och innebär att du så fort som möjligt ska ta reda på vad myndigheterna har att meddela.

När du hör signalen: Gå inomhus, stäng dörrar, fönster och ventilation och lyssna på radion. Larmprov: Utomhuslarmet provad första helgfria måndagen i månaderna mars, juni, september och december månad kl 15.00.

Sidan uppdaterad: 2013-06-03