Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Bild på transformatorstation

Energi

Falkenbergs kommun satsar sedan länge på förnybar energi. Kommunen är i princip självförsörjande med energi från icke-fossila bränslen. Energin kommer från vindkraftverk, från vattenkraftverken i Ätran och från biobränsle. De största elleverantörerna i kommunen är Falkenberg Energi AB och Eon på landsbygden.

Falkenberg Energi AB är helt kommunägt och levererar elektricitet till kunder i centralorten. Företaget producerar också fjärrvärme från fliseldade pannor till drygt 550 kunder. Utöver den centrala fjärrvärmeanläggningen i kvarteret Spettet finns ytterligare två anläggningar i centrala Falkenberg samt lokala fjärrvärmenät i Ullared och Vessigebro.

Kommunen är delägare i Falkenbergs Biogas AB som tillverkar fordonsgas av gödsel.

Sidan uppdaterad: 2014-03-10