Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Aktuella projekt

Tankstation för Vätgas i Falkenbergs kommun

Syftet med projektet är att förbereda för en etablering av en tankstation för vätgas i kommunen. Vätgas som produceras med hjälp av förnybar elektricitet ger mycket begränsad negativ påverkan klimatet och kan därmed vara en viktig del i kommunens ambition att minska utsläpp av främst koldioxid.

Illustrationsbild

 

Greppa Hållbart

Greppa Hållbart (arbetsnamn "Vet-Hut") är ett LONA projekt inom skolan som syftar till att ta fram ett lokalt anpassat utbildningsmaterial med fokus på hållbar utveckling. Utgångspunkten ska ligga i de lokala miljömålen, och kommer att ge ett utbyte av  kunskaper och erfarenheter till andra skolor i kommunen. Materialet finns numera tillgängligt för nedladdning. (se länkar)

 

Giftfri Förskola

Under hösten 2016 har ett arbete påbörjats med att inventera förskolor i kommunen för att få en bild över hur vi ligger till gällande oönskade ämnen i verksamheten. Vi utgår från det material som Naturskyddsföreningen har tagit fram i sin satsning för giftfria förskolor (se länk). Kartläggningen kommer att ligga till grund för en rapport med förslag på åtgärder som skall vara klar i slutet av 2016.

Sidan uppdaterad: 2017-09-13