Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Vattenskyddsområden i Falkenberg

I Falkenbergs kommun finns det tolv stycken vattenskyddsområden; Fegen, Gällared, Jonstorp, Källsjö, Kärreberg, Köinge, Sörby, Ullared, Vinådalen, Älvsered, Ätran och Österäng. Alla är kommunala vattentäkter utom Österäng som är en privat vattensamfällighet.

Skyddsföreskrifter

Den verksamhet som utgör en risk för vattenkvaliteten är reglerad genom skyddsföreskrifter, och om det på något sätt läcker ut farliga ämnen måste man omedelbart larma räddningstjänsten. Vattenskyddsföreskrifterna finns att läsa på VIVAB:s hemsida

Tillsyn

Det är länsstyrelsen som beslutar om vattenskyddsområden. I Falkenberg är det miljö- och hälsoskyddsnämnden som är tillsynsmyndighet, det vill säga har ansvaret att se till att reglerna efterlevs.

Boende i vattenskyddsområde

Om du bor i ett vattenskyddsområde eller vill veta mer om ett specifikt område och dess föreskrifter kan du läsa mer under VIVAB:s hemsida. Där hittar du också mer information om VIVAB:s arbete med vattenskyddsområdena.

Sidan uppdaterad: 2016-12-28