Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Vattenmätare

VA-taxa

Avgiften du ska betala, den så kallade VA-taxan, bestäms av hur mycket vatten du förbrukar, hur stor mätare du har och vilken typ av fastighet du bor i. Taxan täcker konstnaden för produktion och distribution av dricksvattnet, bortledning av avloppsvatten och rening av avloppsvatten vid reningsverk.

Avgiften för taxan beslutas varje år av kommunfullmäktige och information till kunderna skickas ut i samband med den första fakturan. Varje kund betalar en fast och en rörlig avgift. Den fasta delen består av en vattenmätaravgift och en lägenhetsavgift, vilken alla betalar. Med lägenhet avses en bostadsenhet exempelvis i villa, radhus, flerfamiljshus, sommarhus etc. En normalvilla debiteras alltså en lägenhetsavgift medan exempelvis ett flerfamiljshus som består av flera bostadsenheter debiteras flera lägenhetsavgifter. Mellan avläsningarna av vattenmätaren sker en preliminär debitering av den rörliga avgiften.

Sidan uppdaterad: 2016-04-21