Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Tillsyn av enskilda avlopp

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedriver tillsyn på enskilda avlopp. Målsättningen är att kommunens samtliga enskilda avloppsanläggningar ska leva upp till gällande krav.

Tillsynen går till så att du som fastighetsägare får hem ett brev när det är dags för din fastigheten att genomgå tillsyn. Du får då möjlighet att själv bedöma statusen på ditt avlopp med hjälp av Avloppsguidens checklista. Om du kommer fram till att anläggningen inte lever upp till gällande krav har du cirka sex månader på dig att söka tillstånd för ett nytt avlopp. Därmed slipper du inspektionen och den tillföljande avgiften.

Om du bedömer att avloppet är godkänt, eller om du är osäker på avloppets status, bokar du en tid för inspektionsbesök. Inspektören kommer då ut och tittar på anläggningen och gör en bedömning om den lever upp till kraven. Om avloppsanläggningen bedöms som icke godkänd ställs krav på åtgärder.

Inspektionsbesket är förenat med en handläggningsavgift enligt kommunens taxa. Under 2016 uppgår avgiften till 2 694 kr.

Sidan uppdaterad: 2016-06-22