Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Anlägga nytt avlopp

Att anlägga enskilt avlopp med ansluten vattentoalett kräver tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Vilken typ av anläggning som är lämplig beror på förutsättningarna på platsen, exempelvis hur markprofilen ser ut och närhet till vattentäkter, sjöar och känsliga vattendrag.  Därför genomför miljö- och hälsoskyddsförvaltningen alltid ett platsbesök i samband med att tillstånd söks.

Börja med att ta kontakt med en sakkunnig avloppsentreprenör och diskutera vilken avloppslösning som passar dina behov. I samband med att ni bestämmer avloppslösning bör en provgrop grävas, minst 2 m djup. Provgropen är till för att undersöka hur marken ser ut och var grundvattnet står. Kontakta därefter miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för eventuellt platsbesök. Skicka därefter in tillståndsansökan tillsammans med en kartskiss över fastigheten med den planerade avloppsanläggningen inritad. När du fått ditt tillstånd kan du påbörja arbetet.

För handläggning av tillståndsansökan för enskilt avlopp tas det ut en avgift enligt gällande taxa. Under 2016 är avgiften för en anläggning för upp till 5 personer 6 286 kr.

Sidan uppdaterad: 2016-06-21