Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Enskilt avlopp

På fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet är det fastighetsägarens ansvar att själv ordna med rening av vatten från vattentoalett, bad, disk och tvätt.

Avloppsvatten från hushåll innehåller fosfor och kväve som orsakar övergödning av vattendrag, sjöar och kustvatten, och bakterier och smittämnen som kan förorena vattenbrunnar. Det är därför viktigt att ha en fungerande avloppsrening.

Om du ska köpa ett hus med enskilt avlopp är det viktigt att du tar reda på vilken typ av anläggning som finns, hur gammal den är och hur den ska skötas. Fråga därför efter avloppstillståndet när du ska köpa hus med enskilt avlopp. Tillståndet ska alltid följa fastigheten.

Sidan uppdaterad: 2017-04-26