Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Så här etablerar du en uteservering

Om du vill anlägga en uteservering i centrala Falkenberg finns det både lagar och regler du måste följa. Därför har Falkenbergs kommun tagit fram en guide med riktlinjer för uteserveringar för att förenkla för dig som vill bygga en uteservering. I guiden får du information om vad som krävs för att din uteservering ska bli godkänd, hur uteserveringen får se ut, hur du gör för att ansöka om uteservering och om hur processen går till.

Vad är en uteservering?

En uteservering är en uppställning av bord och stolar på allmän platsmark, en tillfällig och möblerad servering på gata eller torg i anslutning till ordinarie verksamhet. Med allmän plats menar vi ytor mellan kvarter, som gata, torg, park eller liknande, och i Falkenberg ansvarar kommunen för dessa. Oftast ägs dessutom marken av kommunen, som tillfälligt kan upplåta den för serveringar eller liknande.

Kommunens riktlinjer för uteserveringar är från 2015.

Sidan uppdaterad: 2017-02-21