Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Mur vid hus

Bygglov för plank, staket och murar

Ska du sätta upp ett vanligt staket eller en häck kring din villatomt behöver du inget bygglov. Vill du däremot bygga en mur eller ett plank kring ditt hus behöver du som regel först skaffa bygglov från kommunens bygglovskontor.

I vägkorsningar och vid utfarter gäller särskilda regler för hur hög inhägnaden eller häcken får vara för att inte störa sikten.

Utöver de lagar som styr vad du får och inte får göra när du vill sätta upp ett plank, ett staket eller en mur finns också lokala anvisningar som bygglovsnämnden satt upp. Det gäller till exempel råd om hur avskärmningen/inhägnaden ska anpassas till omgivningen. Här kan du läsa mer om regler för plank, staket och murarPDF.

Bor du på landsbygden kanske du inte behöver något bygglov. Läs mer om vad som gäller om du bor på landsbygden.

Sidan uppdaterad: 2017-02-15