Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Badstugor Skrea strand

Byggregler och bygglov för badstugor på Skrea strand

Här kan du ansöka om bygglov och läsa mer om byggregler för badstugor på Skrea strand. Dokument och blanketter finner du under länkar.

På Skrea strand står stugorna tätt. Stugorna ska placeras med så stort avstånd som möjligt från varandra. På grund av brandrisken måste det finnas en lucka på minst två meter mellan badstugorna och eventuella altangolv/vindskydd. Stugorna ska ha fungerande brandvarnare installerade i taket.

Badstugans yttermått får inte överstiga 5,40x3,40 meter, inom denna yta får du disponera byggnaden fritt, under förutsättning att den behåller karaktären av en traditionell badstuga enligt typritning.

Det är tillåtet med ett mindre altangolv/stenplattor i marknivå. Du får dock inte anlägga trädgård eller göra andra ingrepp på marken runt stugan. Passager ska alltid hållas fria för andra människor.

Sidan uppdaterad: 2017-01-23