Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Katt

Katter

I första hand bör ägaren till katten kontaktas om du störs av lösspringande katter. Hjälper inte det bör du kontakta din villaägarförening eller fastighetsägare.

Det går även att kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen som eventuellt kan ställa krav på rättelse om störningen är så allvarlig att den kan bedömas som en olägenhet för människors hälsa.

När störningar från katter har prövats rättsligt har det dock visat sig att de vanligaste störningarna är när det gäller katter (när de rör sig över omgivande tomter, gräver i rabatter och gör ifrån sig på grannarnas mark) i normalfallet inte kan betraktas som en olägenhet för människors hälsa. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kan därför inte ställa krav på rättelse i dessa fall. En bedömning av hur allvarlig störningen är görs dock i varje enskilt fall.

Utfordrar du katter är du också ansvarig för dem. Som ansvarig är du skyldig att se till att de får mat och den vård de behöver. Det är också du som är ansvarig för att katten inte orsakar olägenhet för andra. Att låta kastrera sin katt är ett bra sätt att se till att det inte föds för många oönskade kattungar. Blir det för många katter på en plats utvandrar och förvildas de som inte kan hävda sig. Förvildade katter kan bli ett allmänt hälsoskyddsproblem och det är inte ovanligt att okastrerade katter stör med slagsmål och löpvrål.

Lösspringande katter som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad får enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter avlivas av den som är jakträttshavare. Polismyndigheten måste dock ge tillstånd inom tätbebyggt område.

Sidan uppdaterad: 2016-10-11