Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Störningar och klagomål

Vid klagomål ur miljö- och hälsosynpunkt bör den boende, som första åtgärd alltid ta kontakt med fastighetsägaren och ge denne tillfälle att rätta till eventuella olägenheter.

Om det gäller en granne bör din första åtgärd att tala med grannen i fråga. Hjälper inte detta kan miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedöma om klagomålet är befogat och handlägger då ärendet med stöd av miljöbalken.

Sidan uppdaterad: 2017-03-29