Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Radon

Radon är en radioaktiv gas som finns i marken, luften och viss typ av byggmaterial. Radon kan tränga in i hus genom sprickor eller andra otätheter i grunden eller källarväggar.

Byggnadsmaterialet ”blå lättbetong” och kosmisk strålning från rymden och solen avger  radon. Radon och dess sönderfallsprodukt, så kallade radondöttrar kan inte uppfattas av våra sinnen men kan vara skadliga för vår hälsa. Radon och radondöttrar följer med luften in i våra luftrör och lungor när vi andas. Det är alfastrålningen som avges vid sönderfallet av radondöttrar som är skadlig och kan orsaka lungcancer.

Luften som finns i jorden har alltid hög radonhalt från 5000 till 2 000 000 Bq/kvm. Eftersom lufttycket vanligtvis är högre utomhus än inomhus kan radonhaltig jordluft sugas in i huset.

Upptäcka radon

Enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Du kan beställa en radonmätare från ett mätlaboratorium. Beställ mätaren från ett godkänt laboratorium för att du ska kunna lita på mätningen, se ackrediterade laboratorier under Länkar. Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att mäta radon i alla småhus med markkontakt eller med blå lättbetong i konstruktionen.

Sidan uppdaterad: 2017-01-20