Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Eldning av grenar och kvistar

Eldning av trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall, som till exempel ris, kvistar och grenar som inte går att kompostera, kan du välja att elda. Till trädgårdsavfallet räknas inte byggmaterial som plankor.

Innan du börjar elda ska du se till att eldningen inte stör boende i närheten. Du ska under hela tiden ha uppsikt över elden som ska placeras minst 25 meter från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation. Vid större eldar mer än 2x2 meter bör ett avstånd av 75 meter hållas. Inom dessa avstånd bör inte brandfarliga varor eller dylikt finnas.

Släckredskap som måste finnas till hands är räfsor, spadar och slang eller vattenkanna. På platsen ska möjlighet att larma räddningstjänsten finnas. Elda inte löv och gräs eller annat som kan orsaka mycket rök. Undvik att elda då det blåser. Eldning får ej ske efter mörkrets inbrott. Efter avslutad eldning måste du noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen. Efterkontroll bör göras efter ett par timmar.

Eldning ska ske enligt gällande brandföreskrifter. Enligt lokala hälsoföreskrifter för Falkenbergs kommun är eldning av trädgårdsavfall inom områden med detaljplan inte tillåten mellan 15 maj till 15 september.

Sidan uppdaterad: 2017-03-29