Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Kompost

Kompostering av hushållsavfall

Kompostering är inte svårt, men kan kräva en del erfarenhet och skötsel. För att undvika besvär som lukt, flugor, lakvatten och olika typer av ovälkomna gäster (gnagare, kråkor, fiskmåsar) är det viktigt att komposteringen sker på rätt sätt.

För kompostering av hushållsavfall krävs att behållaren är sluten så att fåglar, gnagare och andra skadedjur inte kommer åt komposten. Om behållaren placeras utomhus och är tänkt att användas året runt bör den vara isolerad så att innehållet inte fryser på vintern. Den ska dessutom placeras på en skuggig plats. Komposten ska också placeras på en lämplig plats så att grannar inte störs av lukt.

Detta kan komposteras

Du kan exempelvis kompostera matrester, grönsaker, frukt, te och kaffesump samt filter, blomavfall och blomjord.

Detta ska INTE komposteras

Förpackningar som t.ex. plast, metall, frigolit, glas och kartong, miljöfarligt avfall, som t.ex. batterier, kemikalier, färgrester och läkemedel, blöjor dammsugarpåsar och tobaksaska ska inte komposteras utan källsorteras eller återvinna.

Anmälan

För kompostering ska en anmälan göras till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Sidan uppdaterad: 2016-06-22