Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Dispens från sophämtning

I särskilda fall kan fastighetsägaren beviljas befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall till renhållaren. Detta är dock mycket ovanligt. Det är också möjligt att ansöka om gemensamt sopkärl med grannen.

Samtliga dispenser prövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Sidan uppdaterad: 2016-06-22