Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
VIVAB Logotype på arbetsjacka

Avfall och återvinning

Det ska vara enkelt att källsortera. I Falkenberg arbetar Vatten och Miljo i Väst AB (VIVAB) med att utveckla avfallshanteringen och göra det lättare för invånarna att källsortera sitt avfall. För att kunna återvinna material finns flera återvinningscentraler och återvinningsstationer runt om i staden. Det är även till VIVAB du vänder dig för frågor om ditt sopkärl och din sophämtning.

Återvinningscentraler och återvinningsstationer

Återvinningscentralen Sandladan hittar du i centralorten och i Ullaredsområdet är ytterligare en placerad. I Falkenberg finns också ett trettiotal återvinningsstationer som drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Stationerna är obemannade men här kan du själv lämna förpackningar av mjuk- och hårdplast, metall, glas, papper, kartong och tidningar.

Sidan uppdaterad: 2016-01-12