Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Enskilt avlopp

Om du bor i ett område som inte har kommunalt avlopp måste du lösa avloppet på ett annat sätt. Det är upp till dig som fastighetsägare att se till att det finns en godkänd avloppsanläggning vid din fastighet.  

Husägarens ansvar

  • Du som husägare är ansvarig för att din avloppsanläggning uppfyller lagens krav.
  • Du som husägare är ansvarig för skötsel av din avloppsanläggning
  • Du måste ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden för att få bygga en avloppsanläggning.
  • Du är ansvarig för att din anläggning är tillgänglig för slamtömning.

Kommunens ansvar

  • VIVAB ansvar för tömning av din slamavskiljare, slutna tank eller fosforfälla. Information  om tömning hittar du på VIVABs hemsidalänk till annan webbplats.
  • Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedriver tillsyn och bedömer om din avloppsanläggning uppfyller miljöbalkens krav.
  • Utbyggnad av kommunalt nät för avloppsvatten planeras och hanteras av VIVABlänk till annan webbplats.

Hur vet jag om mitt avlopp är godkänt?

Om din avloppsanläggning är mindre än 20 år gammal och det finns ett tillstånd enligt miljöbalken för anläggning finns det goda chanser att du har ett godkänt avlopp. Om din avloppsanläggning är mer än 20 år gammal eller saknar tillstånd är det risk att avloppet inte är godkänt.

För att göra en bedömning om ditt avlopp är godkänt kan du använda avloppsguidens checklistaPDF. Du kan kontakta kommunens Kontaktcenter för att få ut de uppgifter som finns om din avloppsanläggning.

Vad gör jag om mitt avlopp inte är godkänt?

Börja med att läsa på om de olika avloppslösningar som finns, gå in på avloppsguidenlänk till annan webbplats för att veta mer. Kontakta sedan en avloppsentreprenör som kan hjälpa dig ta fram den lösning som passar bäst för dig. När du har kommit fram till den avloppslösning som passar dig bäst så måste du ansöka om tillstånd eller göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Tillsyn av enskilt avlopp

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen utför tillsyn av enskilda avloppsanläggningar utifrån miljölagstiftningen.

Syftet med tillsynen är att säkerställa att anläggningen klarar gällande reningskrav och att villkoren i tillståndet följs. Tillsynen sker riskbaserat, dvs. intervallet på tillsynsbesöken kommer att variera beroende på hur väl anläggningen fungerar och sköts.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen jobbar även just nu med en inventering av de enskilda avloppen i Falkenbergs kommun där vi saknar eller har äldre uppgifter om vilken avloppsanläggning som finns. Tillsynen som utförs inom inventeringen görs för att bedöma reningsförmågan hos befintlig avloppsanläggning. Information om detta skickas ut områdesvis i kommunen. Om tillsynsbesök behöver genomföras tar vi ut en tillsynsavgift enligt kommunens taxa. Avgiften är för 2020, 3099 kr. Vid tillsynen kontrolleras anläggningen okulärt.

Kontakt