Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Eget dricksvatten

Har du egen vattentäkt i form av grävd eller borrad brunn? Då ansvarar du själv för att se till att vattnet har bra kvalitet. Kontakta ett ackrediterat laboratorium om du vill kontrollera kvaliteten på enskilt dricksvatten.

Informationen på denna sida riktar sig till dig med en egen dricksvattenbrunn. Den riktar sig INTE till dig som producerar dricksvatten till:

  • livsmedelsverksamhet, till exempel restaurang, livsmedelsproduktion, café
  • offentlig verksamhet, till exempel förskola, vårdhem.
  • kommersiell verksamhet, till exempel hotell, uthyrning av stugor.
  • minst 50 personer eller tillhandahåller minst 10m³ dricksvatten per dygn.

För ovanstående uppräknade fall gäller nämligen särskilda krav på registrering och provtagning med mera, se mer på information till livsmedelsföretagare.

Kommunalt dricksvatten

I tätorterna i Falkenberg har de flesta kommunalt dricksvatten. Det är VIVAB som är huvudman för det kommunala dricksvattennätet och är ansvarig för kvalitén och distribuering.

Vill du göra en felanmälan eller har frågor angående kommunalt dricksvatten? Då kan du göra detta via VIVABs hemsidalänk till annan webbplats.

Är mitt vatten tjänligt?

Det kan finnas flera olika orsaker till att ditt vatten är otjänligt eller har fått en anmärkning. Vanligt förekommande problem för enskilda dricksvattenbrunnar är höga metallhalter, högt eller lågt pH, påverkan från avlopps- eller ytvatten, hög grumlighet mm.

För att säkerställa vattenkvaliteten rekommenderar Livsmedelsverket att vatten från enskilda brunnar som förser en till två bostadshus kontrolleras minst en gång vart tredje år. Kontakta ett ackrediterat laboratorium som utför analyser av dricksvatten för att få mer information om hur du ska göra. Ackrediterade laboratorium går att hitta via SWEDACs hemsidalänk till annan webbplats.

Om ditt dricksvatten inte är tjänligt så ansvarar du själv för att åtgärda problemet. Kontakta laboratoriet som utförde analysen eller ett företag som arbetar med vattenfrågor för att få hjälp med hur du ska gå vidare. Kommunen kan hjälpa dig med rådgivning men ger inte förslag på åtgärder.

Kan jag lämna in vattenprov till kommunen?

Nej, du kan inte lämna in vattenprov till kommunen. Du skickar
vattenproverna till laboratoriet som du beställde provtagningsutrustningen
från. Tänk på att olika laboratorium har olika arbetssätt för hantering av
vattenprover, är du osäker på vad du ska göra kontakta den du beställde
provtagningsutrustningen från.

Räcker mitt vatten?

Det är också bra att ha en plan för om brunnen sinar. Kanske har du släkt eller vänner, där du kan hämta vatten. Om brunnen ofta sinar, kan det vara nödvändigt att anlägga en ny brunn eller borra djupare i en grävd. Mer information om det kan du hitta på SGU, Sveriges geologiska undersöknings hemsida.länk till annan webbplats Fler tips och mer information kan du också få hos kommunala VA-bolaget VIVAB.länk till annan webbplats

Att tänka på vid nyanläggning

Vid nyanläggning av små vattentäkter krävs inget tillstånd från kommunen. Men det är viktigt att placera en ny dricksvattentäkt på ett väl tilltaget skyddsavstånd till befintliga avloppsanläggningar, närliggande jordbruksmark och andra föroreningskällor. Läs mer om placering av dricksvattenbrunnar i SGU och Livsmedelsverkets broschyrPDF.

Kontakt