Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Eget dricksvatten

Har du egen vattentäkt i form av grävd eller borrad brunn? Då ansvarar du själv för att se till att vattnet har bra kvalité. Kontakta ett ackrediterat laboratorium om du vill kontrollera kvalitén på enskilt dricksvatten.

Informationen på denna sida riktar sig till dig med en egen dricksvattenbrunn. Den riktar sig dock INTE till dig som producerar dricksvatten till:

  • livsmedelsverksamhet, till exempel restaurang, mattillverkning, café.
  • offentlig verksamhet, till exempel förskola, vårdhem.
  • kommersiell verksamhet, till exempel hotell, uthyrning av stugor.
  • minst 50 personer eller producerar minst 10m³ dricksvatten per dygn.

För ovanstående uppräknade fall gäller nämligen särskilda krav på registrering och provtagning med mera, se mer på information om livsmedelsverksamhet.

Kommunalt dricksvatten

I tätorterna i Falkenberg har de flesta kommunalt dricksvatten. Det är VIVAB som är huvudman för det kommunala nätet för dricksvatten och är ansvarig för kvalité och distribuering.

Vill du göra en felanmälan eller har frågor angående kommunalt dricksvatten? Då kan du göra detta via VIVABs hemsidalänk till annan webbplats.

Är mitt dricksvatten tjänligt?

Det kan finnas flera olika orsaker till att ditt vatten är otjänligt eller har fått en anmärkning. Vanliga problem med enskilda brunnar är höga metallhalter, högt eller lågt pH, påverkan från avlopps- eller ytvatten, hög grumlighet mm.

För att säkerställa kvalitén rekommenderar Livsmedelsverket att enskilda brunnar, som förser bostadshus för en eller två familjer med vatten, kontrolleras minst vart tredje år. Kontakta ett ackrediterat laboratorium som utför analyser av dricksvatten för att få mer information om hur du ska göra. Ackrediterade laboratorium går att hitta via SWEDACs hemsidalänk till annan webbplats.

Om ditt dricksvatten inte är tjänligt så ansvarar du själv för att åtgärda problemet. Kontakta laboratoriet som utförde analysen eller ett företag som arbetar med vattenfrågor för att få hjälp. Kommunen kan hjälpa dig med rådgivning men ger inte förslag på åtgärder.

Kan jag lämna in vattenprov till kommunen?

Nej, du kan inte lämna in vattenprov till kommunen. Du skickar
istället proverna till det laboratorium som du beställde utrustningen för provtagning från. Tänk på att olika laboratorier har olika sätt för hantering av vattenprover. Om du är osäker på vad du ska göra kontakta då laboratoriet.

Räcker mitt vatten?

Det är också bra att ha en plan för om brunnen sinar. Kanske har du släkt eller vänner, där du kan hämta vatten. Om brunnen ofta sinar, kan det vara nödvändigt att anlägga en ny brunn eller borra djupare i en grävd. Mer information om det kan du hitta på SGUlänk till annan webbplats, Sveriges geologiska undersöknings hemsida. Fler tips och mer information kan du också få hos kommunala VA-bolaget VIVAB.länk till annan webbplats

Att tänka på vid nyanläggning

Vid nyanläggning av små vattentäkter krävs inget tillstånd från kommunen. Men det är viktigt att placera en ny dricksvattentäkt på ett väl tilltaget skyddsavstånd till befintliga avloppsanläggningar, närliggande jordbruksmark och andra föroreningskällor. Läs mer om placering av brunn i broschyren att anlägga egen brunn för bra dricksvattenlänk till annan webbplats.

Kontakt