Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Eget dricksvatten

Har du egen vattentäkt i form av grävd eller borrad brunn?
Då ansvarar du själv för att se till att vattnet har bra kvaliteten. Om du vill kontrollera kvaliten på ditt dricksvatten ska du kontakta ett laboratorium. 
Om du ska göra en ny vattentäkt se till att placera

Hur vet jag om mitt vatten har bra kvalitet?

Det kan finnas flera olika orsaker till att ditt vatten är otjänligt eller har fått en anmärkning. Vanligt förekommande problem för enskillda dricksvattenbrunnar är höga metallhalter, högt eller lågt pH, påverkan från avlopps- eller ytvatten, hög grumlighet mm.

Det enda sättet för dig att få veta kvaliteten på ditt dricksvatten är genom att ta ett vattenprov och få provet analyserat. Kontakta ett ackrediterat laboratorium som utför analyser av dricksvatten för att få mer information om hur du ska göra. Ackrediterade laboratorium går att hitta via SWEDACs hemsida.

Hur ofta ska jag ta vattenprov?

För att säkerställa vattenkvaliteten rekommenderar Livsmedelsverket att vatten från enskilda brunnar som förser en till två bostadshus kontrolleras minst en gång vart tredje år. För brunnar som förser mer än två hushåll eller om bostäder hyrs ut rekommenderas att prov tas varje år.

Vad ska jag göra om mitt dricksvatten inte har bra kvalitet?

Kontakta laboratoriet som utförde analysen eller ett företag som arbetar med vattenfrågor för att få hjälp med hur du ska gå vidare. Kommunen kan hjälpa dig med rådgivning om problemet men ger inte förslag på åtgärder. Du ansvarar själv för att ha tjänligt vatten vid din fastighet.

Vart ska jag lämna mitt vattenprov?

Du kan inte lämna in vattenprov till kommunen. Du skickar vattenproverna till laboratoriett som du beställde provtagningsutrustningen från. Tänk på att olika laboratorium har olika arbetssätt för hantering av vattenprover, är du osäker på vad du ska göra kontakta den du beställde provtagningsutrustningen från.

Behöver jag något tillstånd för min vattenbrunn?

Vid nyanläggning av små vattentäkter krävs inget tillstånd från kommunen. Men det är viktigt att placera en ny dricksvattentäkt på ett väl tilltaget skyddsavstånd till befintliga avloppsanläggningar, närliggande jorbruksmark och andra föroreningskällor.

Läs mer om placering SGU och Livsmedelsverkets / brochyr

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter