Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Översiktsplan

En översiktsplan ska visa hur mark och vatten ska användas 15-20 år framåt i tiden. Den ska ta ställning till hur och var vi vill bo och leva i framtiden. Översiktsplanen ska visa hur Falkenberg kan växa hållbart på lång sikt.

För att du enkelt ska kunna följa Falkenbergs kommuns fysiska omvandling och utveckling har vi tagit fram en egen webbsida för samhällsbyggnad och planering. På vaxer.falkenberg.selänk till annan webbplats får du en överblick av både privata och kommunala byggprojekt och planer. Här kan du bland annat ta del av gällande översiktplaner, följa pågående översiktsplansarbete och lära dig mer om vad en översiktsplan är och hur de tas fram.

Kontakt