Eldningsförbud

Från och med 23 maj råder det eldningsförbud i Falkenbergs kommun. Förbudet gäller tillsvidare. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Översiktsplan

En översiktsplan ska visa hur mark och vatten ska användas 15-20 år framåt i tiden. Den ska ta ställning till hur och var vi vill bo och leva i framtiden. Översiktsplanen ska visa hur Falkenberg kan växa hållbart på lång sikt.

På vår temawebb om samhällsplanering kan du:

Temawebben är under utveckling. Det blir en helt egen webbplats med fokus på kommunala och privata byggprojekt, detaljplaner och fördjupande teman inom samhällsplanering. Temawebben beräknas lanseras innan sommaren 2018.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter