Eldningsförbud

Just nu råder det eldningsförbud i Falkenbergs kommun. Förbudet gäller tillsvidare. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Detaljplaner

En detaljplan talar om vad som får byggas och vilken användning mark ska ha. Men också hur byggnader får placeras och hur höga husen får vara. Det är kommunen som ansvarar för att ta fram nya detaljplaner och att de redan gällande följs.

På vår temawebb om samhällsplanering kan du:

Temawebben är under utveckling. Det blir en helt egen webbplats med fokus på kommunala och privata byggprojekt, detaljplaner och fördjupande teman inom samhällsplanering. Temawebben beräknas lanseras innan sommaren 2018.

Hitta gällande detaljplaner

De flesta bor inom en redan gällande detaljplan, i vår webbkarta kan du hitta alla detaljplaner som vunnit laga kraft. En detaljplan gäller tills den antingen upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan. I webbkartans meny väljer du "Bygga och bo". Tänd lagret för detaljplaner och klicka sedan på det markerade området.

Klicka här för att öppna webbkartan

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter