Lokala allmänna råd på grund av covid-19 i Falkenberg och Halland.

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter kommer att vara stängda för allmänheten, till exempel Klitterbadet och våra mötesplatser för äldre. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Fåglar

Måsar och trutar är ett naturligt inslag i en kuststad men trots att fåglar är ett naturligt inslag kan de upplevas som störande. Under fåglarnas häckningssäsong mellan april och juli är fåglar och deras bon fredade. För att förebygga problem med störande fåglar kan du kontakta din fastighetsägare.

De flesta klagomål på störande fåglar uppstår under vår och sommar. Under perioden 1 april - 31 juli är det häck­ningssäsong för många fåglar bland annat fiskmåsar och trutar.

Eftersom häckande fåglar är ett normalt inslag i naturen under en begränsad tid på året så är fåglarna och deras bon fredade enligt jaktlagen. Detta betyder att man under denna period inte får störa häckande fåglar, skada eller förstöra fåglarnas bon eller ungar. Under häck­ningssäsong är det inte mycket man kan göra åt störande fåglar. Om du känner dig störd av fåglar kontakta i första hand din fastighetsägare och gör en felanmälan.  

Det man kan göra är att inför nästa säsong utföra förebyggande åtgärder som gör att fåglarna väljer andra platser att bygga sina bon på.

Tips på förebyggande åtgärder

  • Samarbeta med andra fastighetsägare i området och boende i området. Det hjälper inte att enbart ett hustak i området är fritt från oönskade fåglar.

  • Kontakta ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning. De har specialutbildad personal och specialutrustning för att kunna klättra på branta tak och till exempel sätta upp nät som hindrar fåglarna från att bygga bon.

  • Minska tillgängligheten på bomaterial. Städa upp pinnar, löv och annat material som fåglar kan använda för att bygga bon.

  • Matning av småfåglar bör undvikas i närheten av huset. Matning av småfåglar kan även locka till sig fiskmåsar, kajor och andra fåglar som upplevs som störande. Informera de som bor i din fastighet om att matning av småfåglar ska undvikas.

  • Var noggrann med avfallshanteringen. Om det finns matrester tillgängliga för fåglarna dras fler fåglar till din fastighet

Vi på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har ingen möjlighet att göra något åt störande fåglar under häck­ningssäsong. Normalt sett anses häckande fåglar inte vara en störning enligt lagstiftningen. Om du störs av fåglar under denna tid kan du få råd och information av oss om hur man kan förebygga och minska störningen.

Kontakt