Eldningsförbud – Fire ban – Feuerverbot i hela kommunen. Bevattningsförbud i delar av kommunen.

Det är förbjudet att elda utomhus. Det råder även bevattningsförbud i Ullared, Fagered och Fridhemsberg. Read more/Lesen Sie mehr → Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Takfönster och solceller / solfångare

Ska du montera takfönster, solceller eller solfångare på ditt hus? I de flesta fall kräver det att du söker bygglov för en fasadändring.

Takfönster, solceller eller solfångare som ska placeras på taket regleras inte specifikt i plan- och bygglagen. Därför har bygglovsnämnden i Falkenbergs kommun beslutat om vad som gäller i Falkenbergs kommun.

Takfönster

I områden med detaljplan krävs det bygglov att sätta upp ett eller flera takfönster som har en sammanlagt glasyta på mer än 2 m². I område utan detaljplan som inte omfattas av kulturhistoriska värden behöver du inte bygglov för att montera takfönster.

Solceller och solfångare

Det krävs bygglov för att montera solceller eller solfångare på en byggnads tak eller fasad om dess sammanlagda yta överstiger 20 kvadratmeter. Solceller eller solfångare som står upprätt på taket kräver alltid bygglov.

I område utan detaljplan som inte omfattas av kulturhistoriska värden behöver du inte bygglov för att montera solceller eller solfångare.

Klicka här för att läsa om hur du kan få hjälp av Falkenbergs kommuns energi- och klimatrådgivare.

Vissa områden kräver alltid bygglov – klicka här för se vilka

Bygglovsnämnden i Falkenbergs kommun har beslutat att det i vissa områden och på vissa fastigheter krävs bygglov för alla typer av takfönster och takmonterade solceller och solfångare oavsett storlek. Dessa fastigheter omfattas antingen av en bevarandeplan, tillhör ett område med kulturhistoriska värden som listas nedan eller är en byggnad i Falkenbergs tätortsområde som är kulturhistoriskt klassade med klass A eller B. Om du är osäker på om ditt hus har några kulturhistoriska värden, kontakta kommunens Kontaktcenter så kan de hjälpa dig.

Områden med stora kulturhistoriska värden:

Gamla stan: Sjövisaren, Lästen, Yxan, Lastlyckan, Brännugnen, Slottshagen, Rian, Laxen, S:t Laurentius, Drejaren, Sliparen, Bjälken, Trekanten, Diagonalen, Valnöten, Lönnen, Gästgivaregården, Centralen, Bron, Kronan, Pokalen, Vitan, Svea, Apotekaren, Lejonet, Falken, Tullstugan, Kyrkan samt Prästgården.

Herting: Mälaren, Mältaren, Planterlyckan, Ryggåsen samt Tegelbacken.

En komplett ansökan för bygglov för fasadändring ska innehålla:

  • En ansökningsblankett med beskriven åtgärd samt kontrollplan (länk)
  • Fasadritningar på befintligt och kommande utseende i skala 1:100 i A3.
  • Vid montering av solceller eller solfångare accepteras även fotografi av befintligt och fotomontage av kommande utseende.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter