Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Plan- och bygglagen

Inom Falkenbergs kommun används plan- och bygglagen (PBL) som underlag till beslut. Byggnationer ska även följa de krav som ställs i Boverkets byggregler. Den vanligaste kontakten du kommer att ha med PBL är när du själv ska bygga någonting och behöver söka bygglov.

Plan- och bygglagen är den lag som gör att du har möjlighet att ta del av de planerade förändringar som händer runt omkring dig. Du kan till exempel vända dig till Falkenbergs kommun för att ta del av färdiga detaljplaner i ditt bostadsområde, eller titta på de planer som finns på utställning.

I vår webbkarta kan du ta del av alla befintliga detaljplaner och även söka på din egen fastighet. I kartans meny väljder du "Bygga och bo". Tänd lagret för detaljplaner och klicka sedan på det markerade området. Klicka här för att öppna webbkartan.länk till annan webbplats

Lagen ska skapa god och långsiktig livsmiljö

I lagen finns bestämmelser om byggande och om planläggning av mark och vatten. Bestämmelserna finns till för att bidra till en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människor i dagens samhälle, men också för kommande generationer.

Besked inom 10 veckor enligt lag

PBL styr byggloven och enligt lagen som trädde i kraft 2 maj 2011 ska alla som ansöker om bygglov eller gör en anmälan kunna få besked inom 10 veckor. Om det är nödvändigt på grund av utredning får handläggningstiden förlängas en gång med högst 10 veckor.

Laga kraft

Tänk på att alla beslut kan överklagas. Fyra veckor efter att du fått hem beslutet på posten vinner det laga kraft om ingen har överklagat beslutet. Har du fått ett startbesked samtidigt som bygglovet bygger du på egen risk till dess att beslutet vunnit laga kraft. Du får hem information om någon överklagar beslutet men du får ingen bekräftelse på när beslutet vinner laga kraft.

Lagen ändras och uppdateras från fall till fall

Domar från högre instanser som till exempel Länsstyrelsen, Mark- och miljödomstol och Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) tillämpas som komplement till lagen och underlag till beslut. Även lagars förarbete kan användas som underlag till beslut.

Hela plan- och bygglagen samt Boverkets byggregler

Klicka här för att läsa hela plan- och bygglagenlänk till annan webbplats

Klicka här kan du läsa Boverkets byggreglerlänk till annan webbplats

 

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter