Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Plank, staket och murar

Ska du sätta upp ett vanligt staket eller en häck kring din villatomt behöver du inget bygglov. Du kan däremot behöva godkännande från din granne. Vill du däremot bygga en mur eller ett plank kring ditt hus behöver du som regel först söka om bygglov.

Höjd och konstruktionens genomsiktlighet är det som avgör om du behöver bygglov eller ej. Genomsiktligheten beror på hur tätt du sätter brädorna på ditt plank eller staket.

Riktlinjer för plank, staket och murar

Staket

Ett staket som är högst 1,1 meter högt och genomsiktligt till minst en tredjedel kräver inte bygglov. Om staketet har lägre genomsiktlighet räknas det som ett plank och då krävs bygglov.

Plank

Inhägnader som är högre än 1,1 meter och genomsiktliga till mindre än hälften betraktas som plank och kräver bygglov.

Mur

En mur som är högre än 0,5 meter kräver bygglov. För lägre murar än så, gäller att höjden inte får överstiga en halv meter på någon av murens sidor. En mur får vara högst 0,5 meter bred. Även stödmurar, med en jordfylld sida, kräver bygglov.

Spaljé

En spaljé är en lätt och till mer än hälften genomsiktlig konstruktion, främst avsedd som växtstöd. Den kräver inte bygglov.

Klicka här för att se exempelbild på plank, staket och murar

Bildexempel på spaljé, staket, mur och plank.

Klicka på bilden för att förstora den.

Godkännande från granne

Om du vill bygga ett plank, ett staket eller en mur i tomtgräns ska den berörde grannen godkänna både utformning och placering.

Skyddad uteplats kan kräva bygglov

För en- och tvåbostadshus krävs inte bygglov för att bygga en mur eller ett plank om:

• muren eller planket byggs för att skydda en uteplats i anslutning till bostadshuset och är lägre än 1,8 meter
• muren eller planket sträcker sig högst 3,6 meter ut från huset och placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen. Om grannen godkänner en placering närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs inte heller bygglov. Grannens godkännande skall vara skriftligt och försett med datum.

Illustration som visar avstånd för plank eller staket på en uteplats

Särskilda regler i vägkorsningar och utfarter

I vägkorsningar och vid utfarter gäller särskilda regler för hur högt till exempel ditt staket eller häck får vara för att inte störa sikten. Här kan du läsa vilka regler som gäller för fri sikt kring din tomt.

Inget bygglov om du bor på landsbygden

I områden utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du bygga mur och plank inom 25 meter från bostadshuset. Avståndet till tomtgräns måste dock vara minst 4,5 meter, vill du bygga närmare krävs berörd grannens skriftliga medgivande. Läs mer om vad som gäller om du bor på landsbygden.

En komplett bygglovsansökan för plank, staket och murar ska innehålla:

  • Ansökningsblankett
  • Situationsplan (byggkarta i skala 1:500) där du ska rita ut staketet, planket eller muren samt ange höjd, bredd och längd. Du ska också ange material och eventuell färg.

Kontakt