Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Bevattningsförbudet hävt

Från 13/7 är bevattningsförbudet hävt i hela Falkenbergs kommun. Fortsätt gärna vara vattensmart. Läs mer om vattensituationen här.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Mallar för kontrollplan - vid enklare ärenden

På den här sidan kan du hämta mallar för kontrollplan vid enklare ärenden som inte kräver kontrollansvarig. Du hittar alla mallar i länkrutan längst ner på sidan.

Vad är en kontrollplan?

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder. En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som du som byggherre behöver göra för att vara säker på att alla krav och regler är uppfyllda. Kontrollplanen är oftast utformad som en checklista.

Hur kontrollplanerna ska användas:

  • Kontrollplanerna ska bara användas i ärenden som ej kräver kontrollansvarig. Är det en kontrollansvarig i projektet och projektet kräver det ska denna upprätta sin egen kontrollplan – ej använda vår mall.

  • Handläggare eller byggherre kryssar i rutorna för de delar som är tillämpliga för det specifika ärendet. Byggherre, fastighetsbeteckning, ärende och ansvarig för kontroll ska alltid fyllas i, detta skall vara gjort innan kontrollplanen fastställs i startbeskedet.

  • Spara alltid om kontrollplanen innan redigering i ett annat namn på annan plats(t.ex. på skrivbordet) så att det inte ligger text kvar i originalen.

  • Vill man göra en egen kontrollplan använder man grundmallen, inga gamla mallar eller andra kontrollplaner ska användas.

  • Då bygglov för ändrad användning ofta ser helt olika ut är någon kontrollplan för detta ej upprättad. Använd grundmallen och ta lämpliga kontrollpunkter från de andra mallarna.

Kontakt