Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Kartor som behövs vid bygglov

I din ansökan om bygglov eller andra lov kan du behöva skicka med en karta. Här går vi igenom de olika typerna av kartor.

Om du ska bygga till eller bygga nytt behöver du beställa en karta för att visa var du vill bygga. Du behöver också beställa en karta om du ska bygga plank eller mur. Vilken typ av karta du ska beställa beror på vad du ska bygga. Läs mer om de olika kartorna och vad de kostar längre ner på sidan.

Olika typer av karta

Beroende på vad du ska bygga finns det olika typer av kartor som du behöva skicka med i din bygglovsansökan.

Byggkarta

Byggkartan innehåller den information som finns för fastigheten i kartdatabasen. Det kan finnas osäkerheter i kartan gällande gränser och byggnaders exakta placering, kontroll görs ej på plats.

Du ska beställa en byggkarta om du vill uppföra en/ett:

  • Tillbyggnad av huvudbyggnad som är mindre än 50 m²
  • Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad
  • Bygglovsbefriad tillbyggnad eller nybyggnad
  • Plank

Kostnad för byggkarta är 744 kronor för fastigheter under 1500 m². Över 1500 m² debiteras timtaxa.

Förenklad nybyggnadskarta

En förenklad byggkarta har samma innehåll som en byggkarta, men mer noggrann information om byggnader på tomten och granntomter. Kontroll av tomtgräns och byggnader görs av Metria på plats.

Du ska beställa en förenklad byggkarta om du ska göra en:

  • Tillbyggnad av huvudbyggnad som är större än 50 m²
  • Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad placerad närmare tomtgräns än vad detaljplanen tillåter

Kostnad för förenklad nybyggnadskarta är 4 185 kronor för fastigheter under 1500 m². Över 1500 m² debiteras timtaxa.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan gäller för fastigheter inom detaljplan och inom område för kommunalt vatten och avlopp. Det är den mest utförliga kartan och visar information om byggnader på tomten och på granntomter. Den visar till exempel sockelhöjd, ledningsrätt, höjder i vägmitt och tomthörn, VA-anslutning, servitut, nyttjanderätter, byggfix mm. Utförliga kontroller görs av Metria på plats.

Du ska beställa en nybyggnadskarta om du ska:

  • Bygga på en obebyggd tomt
  • Riva befintlig byggnad och bygga en ny huvudbyggnad
  • Stora tillbyggnader/byggnader med anslutning till kommunalt VA (t.ex. industri/verksamheter)

Kostnad för nybyggnadskarta är 6 742 kronor för fastigheter under 1500 m². Över 1500 m² debiteras timtaxa.

Kontakt