Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Bygga på landsbygden

Om du bor på landsbygden behöver du kanske inte bygglov för att bygga till eller bygga om på din tomt.

På landsbygden omfattas nämligen inte byggnation av bygglovsplikt i samma utsträckning som inom detaljplanelagda områden och sammanhållen bebyggelse.

Detta får du bygga utan bygglov

Om din tomt är bebyggd kan du göra en tillbyggnad av huvudbyggnaden utan bygglov. Tillbyggnadens area får vara högst 50 procent av huvudbyggnadens area, dock max 50 kvadratmeter.

Du kan även bygga en komplementbyggnad, till exempel ett garage eller en gäststuga, utan bygglov på samma tomt där huvudbyggnaden finns. Komplementbyggnadens area får vara högst 50 procent av huvudbyggnadens area, dock max 50 kvadratmeter.

Murar och plank

Du får bygga en mur eller sätta upp ett plank utan bygglov om det är utanför områden som omfattas av detaljplan, och utanför sammanhållen bebyggelse. Klicka här för att se karta över sammanhållen bebyggelse i Falkenbergs kommun.

Alltid 4,5 meter från tomtgränsen

Avståndet till tomtgräns måste dock alltid vara minst 4,5 meter. Om du vill bygga ett plank, ett staket eller en mur i tomtgräns ska den berörde grannen godkänna både utformning och placering.

Viktigt att tänka på

Även om det inte är bygglovsplikt på det du ska bygga ska du ändå följa vissa regler. Dessa hittar du här:

Plan- och bygglagen (PBL)
Boverkets byggregler (BBR)
Eurokoder.

När du bygger är det också viktigt att tänka på hur byggnader och tillbyggnader placeras i landskapet och på tomten. Det gäller också husens utformning, färg och material, takformer och volymer. Dokumentet Arkitekturprogram för Hallands inlandPDF kan ge dig goda råd.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter