Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Bygga på landsbygden

Om du bor på landsbygden behöver du kanske inte bygglov för att bygga till eller bygga om på din tomt.

På landsbygden omfattas nämligen inte byggnation av bygglovsplikt i samma utsträckning som inom detaljplanelagda områden och sammanhållen bebyggelse. Kartor över detaljplanelagda områden och sammanhållen bebyggelse finns längre ner på sidan.

Utanför sammanhållen bebyggelse och utanför detaljplanelagt område får du bygga:

Tillbyggnad

Om din tomt är bebyggd med ett en- eller tvåbostadshus kan du göra en tillbyggnad på högst 50 procent av huvudbyggnadens area, dock max 50 kvadratmeter som inte får placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan grannars medgivande.

Ny komplementbyggnad

Du kan även bygga en komplementbyggnad om det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus, en komplementbyggnad kan till exempel vara ett garage eller en gäststuga. Komplementbyggnaden ska placeras i omedelbar närhet till bostadshuset och får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan grannars medgivande. Komplementbyggnadens area får vara 50 procent av huvudbyggnadens area, dock max 50 kvadratmeter och ska uppföras fristående.

Inom sammanhållen bebyggelse och utanför detaljplanelagt område får du bygga:

Tillbyggnad

Om din tomt är bebyggd kan du göra en tillbyggnad på ditt en- eller tvåbostadshus på högst 15 kvadratmeter, tillbyggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan grannars medgivande.

Ny komplementbyggnad

Du kan även bygga en komplementbyggnad om det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus, en komplementbyggnad kan vara till exempel ett garage eller en gäststuga. Komplementbyggnaden ska placeras i omedelbar närhet till bostadshuset och får inte får placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan grannars medgivande. Komplementbyggnadens area får maximalt vara 25 kvadratmeter och ska uppföras fristående.

Murar och plank

Du får bygga en mur eller sätta upp ett plank utan bygglov om det är utanför områden som omfattas av detaljplan, och utanför sammanhållen bebyggelse.

Alltid 4,5 meter från tomtgränsen

Avståndet till tomtgräns måste dock alltid vara minst 4,5 meter. Om du vill bygga ett plank, ett staket eller en mur i tomtgräns ska den berörde grannen godkänna både utformning och placering.

Kartor över sammanhållen bebyggelse och gällande detaljplaner

Se karta över sammanhållen bebyggelse i Falkenbergs kommun.
I vår webbkarta kan du se alla gällande detaljplaner, i kartans meny till vänster väljder "Bygga och bo" och tänder sedan lagret för Detaljplaner. Klicka här för att öpnna webbkartanlänk till annan webbplats.

Viktigt att tänka på

Även om det inte är bygglovsplikt på det du ska bygga ska du ändå följa vissa regler. Dessa hittar du här:

Plan- och bygglagen (PBL)
länk till annan webbplats
Boverkets byggregler (BBR)
länk till annan webbplats
Eurokoderlänk till annan webbplats.

När du bygger är det också viktigt att tänka på hur byggnader och tillbyggnader placeras i landskapet och på tomten. Det gäller också husens utformning, färg och material, takformer och volymer. Dokumentet Arkitekturprogram för Hallands inlandPDF kan ge dig goda råd.

Kontakt