Information om förhöjda halter av bekämpningsmedel i dricksvattnet i Ullared, Fagered och Fridhemsberg.

Vattnet kan användas till mat och dryck utan begränsning. Läs mer här.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Badstugor

Om du vill bygga nytt, göra en om- eller tillbyggnad, en ändring eller flytta din badstuga eller fritidshus behöver du söka bygglov. Det finns även regler kring brandskydd samt utformningskrav för att bevara strandområdets och stugområdenas karaktär och stil som du behöver följa. 

På Skrea strand gäller gemensamma riktlinjer för samtliga badstugor medan det i Olofsbo är olika riktlinjer beroende på vilket område du har din badstuga eller fritidshus.

Skrea strand

Du behöver bygglov vid nybyggnation, ny placering, om- eller tillbyggnad och fasadändring av badstuga på Skrea strand. Badstugorna ska placeras inom sin ruta som finns markerad i detaljplanen. Det finns även regler för brandskydd, utformningskrav och riktlinjer för uppförande av altan eller uteplats. Klicka på plusset nedan för att läsa mer.

En komplett bygglovsansökan för badstuga på Skrea strand ska innehålla:

 • Korrekt ifylld ansökan samt kontrollplan
 • Byggkarta med markerad och måttsatt stuga samt avstånd till grannstuga. Kartan ska vara skalenlig
 • Skalenliga och måttsatta plan- och fasadritningar

  Se länkar längst ner på sidan.

Byggregler och bygglov för badstugor på Skrea strand

Placering

Badstugorna ska placeras inom detaljplanens angivna plats, se länkar nedan. På grund av brandrisken måste avståndet till annan stuga och eventuell altan eller vindskydd vara två meter eller mer. En badstuga som placeras närmare än sju meter till grannstugan måste följa brandskyddskrav för att förhindra brandspridning, klicka här för att läsa mer om brandskyddskrav på Boverket.se.länk till annan webbplats Din stuga ska också ha fungerande brandvarnare installerad i taket.

Detaljplaner för Skrea strand

Klicka på länkarna nedan för att se gällande detaljplan för respektive område:

I vår webbkarta hittar du samtliga detaljplaner i Falkenbergs kommun, klicka här för att öppna webbkartan.länk till annan webbplats I menyn väljder du "Bygga och bo". Tänd sedan lagret för detaljplaner och klicka i markerat område för att få en länk till detaljplanen.

Storlek

Utformning

Observera att du inte får göra några påbyggnader, burspråk, skärmtak, takfönster, kupoler, källare eller andra komplement på din badstuga. Den får inte heller omges av staket, växtlighet eller andra ingrepp som skapar avgränsningar och privata ytor. Mellan stugorna ska fri framkomlighet gälla.

Olofsbo

Du behöver bygglov vid nybyggnation, ny placering, om- eller tillbyggnad och fasadändring av badstuga eller fritidshus i Olofsbo. Badstugor och fritidshus ska placeras inom detaljplanens angivna plats och när avståndet till grannstuga är mindre än 7 meter ska regler för brandskydd och brandspridning följas. Det finns även utformningskrav och riktlinjer för altan eller uteplats.

Byggregler och bygglov för badstugor och fritidshus i Olofsbo

I Olofsbo är det olika förutsättningar beroende på vilket område du bor i. Klicka på plustecknet i den blå rutan för respektive område för att få reda vad som gäller för ditt område.

En komplett bygglovsansökan för badstuga eller fritidshus i Olofsbo ska innehålla:

 • Korrekt ifylld ansökan samt kontrollplan
 • Byggkarta med markerad och måttsatt stuga samt avstånd till grannstuga. Kartan ska vara skalenlig.
 • Skalenliga och måttsatta plan.

Se länkar längst ner på sidan.

Alkan

Placering
Stugorna ska placeras inom detaljplanens angivna plats. På grund av brandrisken måste avståndet till annan stuga och eventuell altan eller vindskydd vara två meter eller mer. Badstuga som placeras närmare än fyra meter till grannstuga måste följa brandskyddskrav för att förhindra brandspridning, klicka här för att läsa mer om brandskyddskrav på Boverket.se.länk till annan webbplats Din stuga ska också ha fungerande brandvarnare installerad i taket.

Klicka här för att läsa mer om riktlinjer för altan, uteplats och vindskydd för badstuga i OlofsboPDF.

Klicka här för att se detaljplanen för områdetlänk till annan webbplats.

Storlek

 • Stugorna får maximalt vara 41 m² med 5,6 x 7,3 meter.
 • Byggnadshöjden får vara högst 3,0 meter räknat från markens medelnivå
 • Taklutningen får vara högst 23 grader.

Utformning

 • Fasaderna ska vara av stående eller liggande träpanel, alternativt slät eller spårad skiva.
 • Taken ska vara av obrännbart eller svårantändligt material.
 • Karaktären av en traditionell badstuga ska vara vägledande för utformning
 • Altan eller uteplats får utformas enligt riktlinjer, klicka här för att se riktlinjer för altan, uteplats och vindskydd.

Observera att inga påbyggnader, burspråk, skärmtak, takfönster, kupoler, källare eller andra komplement får utföras. Stugorna får inte omges av staket, växtlighet eller andra ingrepp som skapar avgränsningar och privata ytor. Mellan stugorna ska fri framkomlighet gälla.

Doppingen

Placering
Stugorna ska placeras inom detaljplanens angivna plats. På grund av brandrisken måste avståndet till annan stuga och eventuell altan eller vindskydd vara två meter eller mer. Badstuga som placeras närmare än fyra meter till grannstuga måste följa brandskyddskrav för att förhindra brandspridning, klicka här för att läsa mer om brandskyddskrav på Boverket.se.länk till annan webbplats Din stuga ska också ha fungerande brandvarnare installerad i taket.

Klicka här för att läsa mer om riktlinjer för altan, uteplats och vindskydd för badstuga i OlofsboPDF.

Klicka här för att se detaljplanen för områdetlänk till annan webbplats.

Storlek

 • Stugorna får maximalt vara 42 m² med 5,8 x 7,2 meter.
 • Byggnadshöjden får vara högst 3,0 meter räknat från markens medelnivå.
 • Taklutningen får vara högst 14 grader.

Observera att inga påbyggnader, burspråk, skärmtak, takfönster, kupoler, källare eller andra komplement får utföras. Stugorna får inte omges av staket, växtlighet eller andra ingrepp som skapar avgränsningar och privata ytor. Mellan stugorna ska fri framkomlighet gälla.

Ejdern

Placering
Stugorna ska placeras inom detaljplanens angivna plats. På grund av brandrisken måste avståndet till annan stuga och eventuell altan eller vindskydd vara två meter eller mer. Badstuga som placeras närmare än fyra meter till grannstuga måste följa brandskyddskrav för att förhindra brandspridning, klicka här för att läsa mer om brandskyddskrav på Boverket.se.länk till annan webbplats Din stuga ska också ha fungerande brandvarnare installerad i taket.

Klicka här för att läsa mer om riktlinjer för altan, uteplats och vindskydd för badstuga i OlofsboPDF.

Klicka här för att se detaljplanen för områdetlänk till annan webbplats.

Storlek

 • De flesta stugorna får maximalt vara 42 m² med 6 x 7 meter, 15 stycken stugor får dock endast vara 36 m² med 6 x 6 meter. För att veta maxstorlek på just din stuga var god kontakta Kontaktcenter.
 • Byggnadshöjden får vara högst 3,0 meter räknat från markens medelnivå.
 • Taklutningen får vara högst 14 grader.

Observera att inga påbyggnader, burspråk, skärmtak, takfönster, kupoler, källare eller andra komplement får utföras. Stugorna får inte omges av staket, växtlighet eller andra ingrepp som skapar avgränsningar och privata ytor. Mellan stugorna ska fri framkomlighet gälla.

Lassa

Placering
Stugorna ska placeras inom detaljplanens angivna plats. På grund av brandrisken måste avståndet till annan stuga och eventuell altan eller vindskydd vara två meter eller mer. Badstuga som placeras närmare än fyra meter till grannstuga måste följa brandskyddskrav för att förhindra brandspridning, klicka här för att läsa mer om brandskyddskrav på Boverket.se.länk till annan webbplats Din stuga ska också ha fungerande brandvarnare installerad i taket.

Klicka här för att läsa mer om riktlinjer för altan, uteplats och vindskydd för badstuga i OlofsboPDF.

Klicka här för att se detaljplanen för områdetlänk till annan webbplats.

Storlek

 • Stugorna får maximalt vara 45 m² med 5,8 x 7,6 meter.
 • Byggnadshöjden får vara högst 3,0 meter räknat från markens medelnivå.
 • Taklutningen får vara högst 14 grader.

Observera att inga påbyggnader, burspråk, skärmtak, takfönster, kupoler, källare eller andra komplement får utföras. Stugorna får inte omges av staket, växtlighet eller andra ingrepp som skapar avgränsningar och privata ytor. Mellan stugorna ska fri framkomlighet gälla.

Måsen

Placering

Stugorna ska placeras inom detaljplanens angivna plats. På grund av brandrisken måste avståndet till annan stuga och eventuell altan eller vindskydd vara två meter eller mer. Badstuga som placeras närmare än fyra meter till grannstuga måste följa brandskyddskrav för att förhindra brandspridning, klicka här för att läsa mer om brandskyddskrav på Boverket.se.länk till annan webbplats Din stuga ska också ha fungerande brandvarnare installerad i taket.

Klicka här för att läsa mer om riktlinjer för altan, uteplats och vindskydd för badstuga i OlofsboPDF.

Klicka här för att se detaljplanen för områdetlänk till annan webbplats.

Storlek

 • Vissa av stugorna får vara 30 m² med maximalt mått 5,0 x 6,0 meter.
 • Vissa får vara totalt 36 m2 med maximalt mått 6,0 x 6,0 meter.
 • Byggnadshöjden får vara högst 3,0 meter räknat från markens medelnivå.
 • Taklutningen får vara högst 14 grader.

Observera att inga påbyggnader, burspråk, skärmtak, takfönster, kupoler, källare eller andra komplement får utföras. Stugorna får inte omges av staket, växtlighet eller andra ingrepp som skapar avgränsningar och privata ytor. Mellan stugorna ska fri framkomlighet gälla.

Pilängen

Placering
Stugorna ska placeras inom detaljplanens angivna plats. På grund av brandrisken måste avståndet till annan stuga och eventuell altan eller vindskydd vara två meter eller mer. Badstuga som placeras närmare än fyra meter till grannstuga måste följa brandskyddskrav för att förhindra brandspridning, klicka här för att läsa mer om brandskyddskrav på Boverket.se.länk till annan webbplats Din stuga ska också ha fungerande brandvarnare installerad i taket.

Klicka här för att läsa mer om riktlinjer för altan, uteplats och vindskydd för badstuga i OlofsboPDF.

Klicka här för att se detaljplanen för områdetlänk till annan webbplats.

Storlek

 • Stugorna får maximalt vara 36 m² med 6,0 x 6,0 meter.
 • Byggnadshöjden får vara högst 3,0 meter räknat från markens medelnivå.
 • Taklutningen får vara högst 14 grader.

Observera att inga påbyggnader, burspråk, skärmtak, takfönster, kupoler, källare eller andra komplement får utföras. Stugorna får inte omges av staket, växtlighet eller andra ingrepp som skapar avgränsningar och privata ytor. Mellan stugorna ska fri framkomlighet gälla.

Spoven

Placering

Stugorna ska placeras inom detaljplanens angivna plats. På grund av brandrisken måste avståndet till annan stuga och eventuell altan eller vindskydd vara två meter eller mer. Badstuga som placeras närmare än fyra meter till grannstuga måste följa brandskyddskrav för att förhindra brandspridning, klicka här för att läsa mer om brandskyddskrav på Boverket.se.länk till annan webbplats Din stuga ska också ha fungerande brandvarnare installerad i taket.

Klicka här för att läsa mer om riktlinjer för altan, uteplats och vindskydd för badstuga i OlofsboPDF.

Klicka här för att se detaljplanen för områdetlänk till annan webbplats.

Storlek

 • Stugorna får maximalt vara 42 m² med 6,0 x 7,0 meter.
 • Byggnadshöjden får vara högst 3,0 meter räknat från markens medelnivå.
 • Taklutningen får vara högst 14 grader.

Observera att inga påbyggnader, burspråk, skärmtak, takfönster, kupoler, källare eller andra komplement får utföras. Stugorna får inte omges av staket, växtlighet eller andra ingrepp som skapar avgränsningar och privata ytor. Mellan stugorna ska fri framkomlighet gälla.

Tärnan

Placering
Stugorna ska placeras inom detaljplanens angivna plats. På grund av brandrisken måste avståndet till annan stuga och eventuell altan eller vindskydd vara två meter eller mer. Badstuga som placeras närmare än fyra meter till grannstuga måste följa brandskyddskrav för att förhindra brandspridning, klicka här för att läsa mer om brandskyddskrav på Boverket.se.länk till annan webbplats Din stuga ska också ha fungerande brandvarnare installerad i taket.

Klicka här för att läsa mer om riktlinjer för altan, uteplats och vindskydd för badstuga i OlofsboPDF.

Klicka här för att se detaljplanen för områdetlänk till annan webbplats.

Storlek

 • Stugorna får maximalt vara 37,1 m² med 7,0 x 5,3 meter.
 • Byggnadshöjden får vara högst 3,5 meter räknat från markens medelnivå.
 • Taklutningen får vara högst 14 grader.

Observera att inga påbyggnader, burspråk, skärmtak, takfönster, kupoler, källare eller andra komplement får utföras. Stugorna får inte omges av staket, växtlighet eller andra ingrepp som skapar avgränsningar och privata ytor. Mellan stugorna ska fri framkomlighet gälla.

Vipan

Placering
Stugorna ska placeras inom detaljplanens angivna plats. På grund av brandrisken måste avståndet till annan stuga och eventuell altan eller vindskydd vara två meter eller mer. Badstuga som placeras närmare än fyra meter till grannstuga måste följa brandskyddskrav för att förhindra brandspridning, klicka här för att läsa mer om brandskyddskrav på Boverket.se.länk till annan webbplats Din stuga ska också ha fungerande brandvarnare installerad i taket.

Klicka här för att läsa mer om riktlinjer för altan, uteplats och vindskydd för badstuga i OlofsboPDF.

Klicka här för att se detaljplanen för områdetlänk till annan webbplats.

Storlek

 • Stugorna får maximalt vara 39 m² med 5,0 x 7,7 meter.
 • Byggnadshöjden får vara högst 3,0 meter räknat från markens medelnivå.
 • Taklutningen får vara högst 14 grader.

Observera att inga påbyggnader, burspråk, skärmtak, takfönster, kupoler, källare eller andra komplement får utföras. Stugorna får inte omges av staket, växtlighet eller andra ingrepp som skapar avgränsningar och privata ytor. Mellan stugorna ska fri framkomlighet gälla.

Ärlan

Placering
Stugorna ska placeras inom detaljplanens angivna plats. På grund av brandrisken måste avståndet till annan stuga och eventuell altan eller vindskydd vara två meter eller mer. Badstuga som placeras närmare än fyra meter till grannstuga måste följa brandskyddskrav för att förhindra brandspridning, klicka här för att läsa mer om brandskyddskrav på Boverket.se.länk till annan webbplats Din stuga ska också ha fungerande brandvarnare installerad i taket.

Klicka här för att läsa mer om riktlinjer för altan, uteplats och vindskydd för badstuga i OlofsboPDF.

Klicka här för att se detaljplanen för områdetlänk till annan webbplats.

Storlek

 • Stugorna får maximalt vara 44 m² med 7,1 x 6,2 meter.
 • Byggnadshöjden får vara högst 3,5 meter räknat från markens medelnivå.
 • Taklutningen får vara högst 30 grader.

Observera att inga påbyggnader, burspråk, skärmtak, takfönster, kupoler, källare eller andra komplement får utföras. Stugorna får inte omges av staket, växtlighet eller andra ingrepp som skapar avgränsningar och privata ytor. Mellan stugorna ska fri framkomlighet gälla.

Kontakt