Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Avfall och återvinning

VIVAB har det övergripande ansvaret för att samla in och behandla avfall från hushållen i Falkenbergs kommun.

Hushållsavfall

Hushållsavfall hämtas i regel var 14:e dag på en bestämd insamlingsdag, men avvikelser kan förekomma. Ta reda på när Vivab tömmer dina kärl.

Matavfall

I Falkenberg har du möjligheten att sortera ut ditt matavfall. Då behöver du ett matavfallskärl samt specialutformade papperspåsar för matavfall. Läs mer om hur du sorterar matavfall och hur du får nya påsar.

Återvinningscentraler

Det är på återvinningscentralen som du lämnar återvinningsmaterial, farligt avfall, el-avfall och grovavfall. Här hittar du öppettider och adress till återvinningscentralerna i Falkenberg och Ullared.

För att inte skada miljön är det viktigt att du lämnar in farligt avfall. Exempel på farligt avfall är batterier, lösningsmedel, glödlampor och råttgift.

Återvinningstationer

På återvinningsstationerna lämnar du använda förpackningar av plast, metall, glas och papper/kartong. Där finns också insamlingsbehållare för tidningar.

Det är förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för återvinningsstationerna. Hitta din närmsta återvinningsstation.

Återbruket

Du kan lämna möbler och andra prylar på återvinningscentralen Sandladan i en egen container. Dom tas sedan om hand om av olika hjälporganisationer och kan säljas i kommunens butik Återbruket.

Du kan även få hjälp med att få möbler upphämtade kostnadsfritt av Servicegruppen som driver butiken.

Handla hos Återbruket

Vill du besöka butiken för att handla är den öppen måndag till torsdag, kl. 9.00 till 15.00 på Porsevägen 27.

Du kan köpa möbler, porslin, glas, leksaker med mera.

Kontakt