Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Avfall och återvinning

VIVAB har det övergripande ansvaret för att samla in och behandla avfall från hushållen i Falkenbergs kommun. På deras webbplats hittar du mer information om avfall och återvinning.

Hushållsavfall

Hushållsavfall hämtas i regel var 14:e dag på en bestämd insamlingsdag, men avvikelser kan förekomma. TTa reda på när Vivab tömmer dina kärllänk till annan webbplats.

Matavfall

I Falkenberg har du möjligheten att sortera ut ditt matavfall. Då behöver du ett matavfallskärl samt specialutformade papperspåsar för matavfall. Läs mer om hur du sorterar matavfall och hur du får nya påsarlänk till annan webbplats.

Återvinningscentraler

Det är på återvinningscentralen som du lämnar återvinningsmaterial, farligt avfall, el-avfall och grovavfall. Här hittar du öppettider och adress till återvinningscentralerna i Falkenberg och Ullaredlänk till annan webbplats.

För att inte skada miljön är det viktigt att du lämnar in farligt avfall. Exempel på farligt avfall är batterier, lösningsmedel, glödlampor och råttgift.

Återvinningskort

För att kunna besöka återvinningscentralerna behöver du ett återvinningskort, kortet är personligt och utställt till dig som är fastighetsägare. På VIVABs webbplatslänk till annan webbplats kan du läsa mer om vilka regler som finns och vad du kan lämna på återvinningscentralerna.

Återvinningstationer

På återvinningsstationerna lämnar du använda förpackningar av plast, metall, glas och papper/kartong. Där finns också insamlingsbehållare för tidningar.

Det är förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för återvinningsstationerna. Hitta din närmsta återvinningsstation.länk till annan webbplats

Klagomål på återvinningstationer

Om du tycker att det inte är städat eller att behållarna på en station är fulla kan du kontakta FTI och göra en felanmälan. Antingen via telefon, 0200-88 03 11, eller via anmälan på FTI:s hemsidalänk till annan webbplats.

Kontakt