Eldningsförbud

Just nu råder det eldningsförbud i Falkenbergs kommun. Förbudet gäller tillsvidare. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Avfall och återvinning

VIVAB har det övergripande ansvaret för insamling och behandling av avfall från hushållen i Falkenbergs kommun.

Hushållsavfall

Hushållsavfall hämtas i regel var 14:e dag på en bestämd insamlingsdag, men avvikelser kan förekomma.

Matavfall

I Falkenbergs kommun finns möjligheten att sortera ut sitt matavfall. Då behövs ett matavfallskärl samt specialutformade papperspåsar för matavfall.

Farligt avfall

För att inte skada miljön är det viktigt att farligt avfall lämnas in till våra återvinningscentraler. Exempel på farligt avfall är

  • batterier
  • lösningsmedel
  • glödlampor
  • råttgift

Gemensamt sopkärl

Det finns möjligt att ansöka om gemensamt sopkärl med grannen. Detta förutsätter att ni inte har mer avfall än att det får plats i kärlet utan att locket blir svårt att stänga och att kärlet inte blir så tungt att det blir svårt att flytta.

Här ska det finnas ansökningmöjlighet

Kontakt