Skärpt eldningsförbud i hela kommunen och bevattningsförbud i Ullared, Fagered och Fridhemsberg

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att elda utomhus. Bevattningsförbudet innebär att det i delar av kommunen är förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till att vattna med vattenslang eller vattenspridare, använda högtryckstvätt eller fylla pooler och badtunnor. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Avfall och återvinning

VIVAB har det övergripande ansvaret för att samla in och behandla avfall från hushållen i Falkenbergs kommun.

Hushållsavfall

Hushållsavfall hämtas i regel var 14:e dag på en bestämd insamlingsdag, men avvikelser kan förekomma. Ta reda på när Vivab tömmer dina kärl.

Matavfall

I Falkenberg har du möjligheten att sortera ut ditt matavfall. Då behöver du ett matavfallskärl samt specialutformade papperspåsar för matavfall. Läs mer om hur du sorterar matavfall och hur du får nya påsar.

Återvinningscentraler

Det är på återvinningscentralen som du lämnar återvinningsmaterial, farligt avfall, el-avfall och grovavfall. Här hittar du öppettider och adress till återvinningscentralerna i Falkenberg och Ullared.

För att inte skada miljön är det viktigt att du lämnar in farligt avfall. Exempel på farligt avfall är batterier, lösningsmedel, glödlampor och råttgift.

Återvinningstationer

På återvinningsstationerna lämnar du använda förpackningar av plast, metall, glas och papper/kartong. Där finns också insamlingsbehållare för tidningar.

Det är förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för återvinningsstationerna. Hitta din närmsta återvinningsstation.

Kontakt