Lokala allmänna råd på grund av covid-19 i Falkenberg och Halland.

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter kommer att vara stängda för allmänheten, till exempel Klitterbadet och våra mötesplatser för äldre. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Skotta snö vid din tomt

Om du bor på en kommunal väg är det ditt ansvar som husägare att skotta bort snön från gångbanan utanför ditt hus och se till att där inte är halt.

Du ska röja så att det blir snöfritt på ca en meters bredd. Detta gäller även på angränsande gatumark där det inte finns gångbana. Om det är halt ute har du även ansvar för att det är sandat utanför ditt hus. Du är också ansvarig för att se till att is och snö inte rasar ner från tak och skadar personer eller egendom.

Du kan hämta sand kostnadsfritt

Om du behöver sanda på gångbanan utanför ditt hus kan du kostnadsfritt hämta två hinkar sandningssand från någon av kommunens sandlådor. Sandlådorna hittar du vid återvinningsstationerna vid Sanddynevägen, Hjortvägen och Klockaregatan. Dessutom finns sandfickor där du kan hämta sandningsflis. Dessa hittar du vid Lill Anders väg och utanför kommunens stenförråd vid Åkarevägen 10.

Snövallar på gångbanan

Om det har kommit mycket snö kan väghållaren vara tvungen att använda gångytan för snövallar och då är du inte längre ansvarig för att röja gångbanan. När plogbilen kör kan det bli vallar även framför utfarterna. Detta är något vi tyvärr inte kan undvika.

Snö från tak och tomt

Om du tar bort snö från din tomt får du inte lägga ut den på gatan. Snö som kommer från ditt tak i tomtgräns kan du lägga i gatans snövall, om sådan finns.

Kontakt