Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Radon

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden och som kan komma in i din bostad via byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. För att veta om det finns radon i ditt hus eller fastighet behöver du mäta radonhalten. Bor du i lägenhet eller hyr din bostad ska du i första hand prata med fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen.

Radon syns inte, luktar inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka om det finns radon i en byggnad är genom mätning.

Påverkar radon min hälsa?

Höga radonhalter innebär inte någon akut fara men är på lång sikt en hälsorisk som du kan förebygga genom att se till att radonhalten i din bostad eller fastighet är så låg som möjligt. Vid långvarig exponering av radon finns det en ökad risk att utveckla lungcancer.

Strål­säker­hets­myndig­heten uppskattar att radon i bostäder orsakar omkring 500 lungcancerfall per år i Sverige och det är främst rökare som drabbas.

Om du vill läsa mer om radon kan du göra det på följande webbplatser:

Finns radon i min bostad?

Bor du i lägenhet eller hyr din bostad ska du i första hand prata med fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Det är deras ansvar att ta reda på om det finns problem med radon i huset och vid behov också se till att radonhalterna sänks. Fastighetsägaren är skyldig att känna till hur radonsituationen är i huset.

Äger du ditt eget hus eller radhus är du ansvarig att mäta och utföra åtgärder för att få ner radonhalterna.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedriver tillsyn och kommer förr eller senare att kontrollera att en radonmätning har utförts i alla flerbostadshus, skolor, förskolor mm.

Vilka krav finns?

Folkhälsomyndigheten har satt upp ett riktvärde som säger att halten av radon inte ska vara högre än 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter luft) i bostäder, skolor och förskolor. För att veta vilka radonhalter som finns i en bostad eller lokal behöver man mäta.

Att mäta radon

Om du vill mäta radon så ska du kontakta ett ackrediterat mätlaboratorium för att beställa mätdosor. Mätlaboratoriet ger dig råd om hur mätningen ska göras. Du kan inte beställa dosorna genom kommunen.

Du kan hitta ett ackrediterat mätlaboratorium via SWEDAClänk till annan webbplats.

En radonmätning ska utföras under minst 2 månader mellan den 1 oktober och den 30 april. Ju längre tid, desto noggrannare blir radonmätningen.

Radonbidrag

Om du har över 200 Bq/m3 i din bostad så kan du söka radonbidrag hos Boverket. Bidrag lämnas med 50 procent av skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. 

Bidraget kan sökas av den som äger och själv stadigvarande bor i ett en- eller tvåbostadshus. Du kan få bidraget för ventilationsåtgärder, tätning mot mark, installation av radonsug eller anläggandet av en radonbrunn.

Läs mer om hur du söker bidraget och vilka villkor som gäller på Boverkets webbplats.länk till annan webbplats

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter