Skip to main content

Undersköterska

Är du intresserad av att arbeta med människor? Tycker du om att hjälpa andra till bättre hälsa? Efter vårdutbildningen kan du söka tjänst som undersköterska, skötare, habiliteringsassistent eller personlig assistent.

Undersköterska (60 veckor) startade senast 21 augusti 2023

Nästa start inte fastställd

Studieform: Närstudier, yrkesutbildning
Du studerar heltid under 60 veckor.

Vårdflex startar var femte vecka

2023: 9 januari, 13 februari, 20 mars, 24 april, 21 augusti, 25 september, 30 oktober, 4 december

Om du söker till vårdflex för första gången kan du börja studera från starterna i januari, mars, augusti och oktober/november.

Tänk på att söka i god tid!
Observera också att inte alla kurser startar ovanstående datum.

Ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare för att lägga upp en plan
Studieform: Flexstudier
Du kan studera på 25, 50, 75 eller 100 %

Tänk på att ändringar i utbud kan ske. Utbildningen startar med förutsättning att den har tillräckligt många sökande.

Om du vill läsa vidare på högskola är vårdutbildningen en bra början för vidare studier till exempelvis sjuksköterska, barnmorska, arbetsterapeut, sjukgymnast, brandman, polis eller psykolog.

Behörighetskrav

Grundskola: Betyg i svenska eller svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper.

Kostnader

Du betalar själv för de läromedel som används.

Olika sätt att läsa vård och omsorg

Det finns i Falkenberg olika studieformer för vård- och omsorg. Du kan läsa hela utbildningen på 60 veckor eller läsa flexkurser på distans samtidigt som du arbetar. Se mer information under länkarna nedan.

Välkommen att ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare för att hitta den bästa lösningen för dig. De kan även hjälpa dig som arbetat inom vården och skulle vilja validera delar av utbildningen.

Undersköterska blir en skyddad yrkestitel från 1 juli 2023

Från den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel, vilket innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att kunna använda titeln undersköterska. Det betyder bland annat att du som inte har läst Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 sedan tidigare behöver komplettera med detta för att få ut ditt bevis. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida.