Skip to main content

Svetsare (industriteknik svets)

Denna utbildning är för dig som vill arbeta som svetsare.

Utbildningen sker genom klassundervisning med perioder av arbetsplatsförlagt lärande (APL) och håller på i cirka ett år.

Utbildningen startar 8 januari 2024

Ansök mellan 16 oktober och 5 november 2023

Studieform: Yrkesutbildning

Du studerar heltid under ca. ett år.

Se fler planerade starter på sidan Yrkesutbildningar på gymnasial nivå.

Att arbeta som svetsare

Som svetsare arbetar du med att sammanfoga olika material med hjälp av olika svetsmetoder. Arbetet som svetsare innebär tillverkning, montering och reparation av olika metallprodukter och stålkonstruktioner. Som svetsare har du god kunskap om olika metallers egenskaper och arbetar med säkerheten i fokus. Svetsning sker exempelvis inom tillverkningsindustrin, husbyggen, installation av rörsystem eller vid broanläggningar.

Denna utbildning passar dig som...

  • Är över 20 år
  • Vill ha en utbildning som kombinerar teori med praktik
  • Vill arbeta praktiskt

Behörighetskrav

För att vara behörig till utbildningen krävs grundskolenivå av svenska eller svenska som andraspråk, eller motsvarande. Om du saknar behörighet kan utbildningen även läsas som en kombinationsutbildning, vilket kräver att du läser svenska på grundläggande nivå samtidigt som du läser din yrkesutbildning. Du förväntas delta på lektioner i skolan varje vecka.

Kombinationsutbildning innebär:

  • att du måste läsa svenska/svenska som andraspråk parallellt med dina yrkesstudier
  • att du erbjuds stöd för att du ska klara dina studier
  • att studietakten på svenska planeras tillsammans med din studie- och yrkesvägledare

Villkoret för kombinationsutbildning är att du läser svenska/svenska som andraspråk parallellt med din yrkesutbildning. Det betyder att om du avbryter dina studier i svenska/svenska som andraspråk avbryts även din yrkesutbildning.

Kostnader

Kostnader för kurslitteratur/arbetskläder tillkommer på ca. 1000 kr. Resor till och från skolan bekostar du själv. Utbildningen är CSN-berättigad.

Information om utbildningen

Denna utbildning omfattar 1700 p och du studerar på heltid under ca. ett år. Utbildningen hålls i Varberg. Utbildningen ger dig det som behövs för att arbeta som svetsare. Utbildningen innehåller APL då du är ute på en arbetsplats. På din APL har du kontinuerligt stöd av en eller flera handledare och i skolan finns din lärare tillgänglig under lektionstillfällena.

Kursplanering, 1 år

Svetsare (industriteknik svets)

Period

Kurs

Kurskod

Poäng

1

Orienteringskurs

KGYORI1C

200

1

Svets grund

SAASVT00S

100

1

Materialkunskap 1

MAEMAT01

100

2

Kälsvets 1

SAAKÄL01S

100

2

Kälsvets 2

SAAKÄL02S

100

2

Stumsvets 1

SAASTU01S

100

2

Stumsvets 2

SAASTU02S

100

2

Rörsvets 1

SAARÖR01S

100

2

Rörsvets 2

SAARÖR02S

100

3

Kälsvets 1

SAAKÄL01S

100

3

Kälsvets 2

SAAKÄL02S

100

3

Stumsvets 1

SAASTU01S

100

3

Stumsvets 2

SAASTU02S

100

3

Rörsvets 1

SAARÖR01S

100

3

Rörsvets 2

SAARÖR02S

100

3

Tillverkningsunderlag

TILTIL01

100

Vissa kurser, såsom Kälsvets, läser du fler gånger än en. Detta är för att kurserna har olika inriktning på svetsteknik.

Observera att ändringar kan ske i utbud och kurspaket. Utbildningen startar under förutsättning att den har tillräckligt många sökande.

Läs mer om yrket som svetsare på Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats.