Skip to main content

Solcellsmontör

Det här är utbildningen för dig som vill bli efterfrågad inom branschen för förnybar energi.

Utbildningen startade senast 14 augusti 2023

Nästa start är inte fastställd

Studieform: Yrkesutbildning
Du studerar heltid under ca. 20 veckor.

Se fler planerade starter på sidan Yrkesutbildning på gymnasial nivå.

Att arbeta som solcellsmontör

Som solcellsmontör arbetar du med montering och installation av solceller på olika typer av byggnader. Efterfrågan av självförsörjande och miljövänlig energi ökar och med denna utbildning blir du verkligen efterfrågad inom branschen. Som solcellsmontör behöver du vara tekniskt intresserad och trivas med att arbeta tillsammans med andra. Utbildningen är framtagen i samverkan med branschföretag vilket ger dig stora chanser till arbete.

Denna utbildning passar dig som...

  • Är över 20 år
  • Vill ha en utbildning som kombinerar teori med praktik
  • Är intresserad av teknik och energi

Behörighetskrav

För att vara behörig till utbildningen krävs grundskolenivå av svenska eller svenska som andraspråk, eller motsvarande.

Om du saknar behörighet kan utbildningen även läsas som en kombinationsutbildning, vilket kräver att du läser svenska på grundläggande nivå samtidigt som du läser din yrkesutbildning. Du förväntas delta på lektioner i skolan varje vecka.

Kombinationsutbildning innebär:

  • att du måste läsa svenska/svenska som andraspråk parallellt med dina yrkesstudier
  • att du erbjuds stöd för att du ska klara dina studier
  • att studietakten på svenska planeras tillsammans med din studie- och yrkesvägledare

Villkoret för kombinationsutbildning är att du läser svenska/svenska som andraspråk parallellt med din yrkesutbildning. Det betyder att om du avbryter dina studier i svenska/svenska som andraspråk avbryts även din yrkesutbildning.

Kostnader

Kostnader för kurslitteratur/arbetskläder tillkommer på ca. 1000 kr. Resor till och från skolan bekostar du själv. Utbildningen är CSN-berättigad.

Utbildningens upplägg och genomförande

Denna utbildning omfattar 600 p och du studerar på heltid under ca. 20 veckor. Utbildningen hålls i Varberg. Utbildningen ger dig det som behövs för att arbeta som solcellsmontör. Utbildningen innehåller även APL då du är ute på en arbetsplats. På din APL har du kontinuerligt stöd av en eller flera handledare och i skolan finns din lärare tillgänglig under lektionstillfällena.

Kursplanering ca. 20 veckor, yrkesutbildning

Solcellsmontör

Kursnamn

Kurskod

Poäng

Orienteringskurs - introduktion till kurser inom kunskapsområdet

KGYORI1C

100 p

Specialyrken 1

HUBSPC01S

100 p

Specialyrken 2

HUBSPC02S

200 p

Elkraftteknik

ELRELF0

100 p

Praktisk ellära

ELLPRA0

100 p

Observera att ändringar kan ske i utbud och kurspaket. Utbildningen startar under förutsättning att den har tillräckligt många sökande.

Läs mer om yrket som solcellsmontör på Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats.