Skip to main content

Nätverkstekniker

Det här är utbildningen för dig som vill bli efterfrågad inom IT-branschen.

Utbildningen startade senast 8 januari 2024

Nästa start är inte fastställd.

Studieform: Yrkesutbildning
Du studerar heltid under ca. ett år.

Se fler planerade starter på sidan Yrkesutbildning på gymnasial nivå.

Att arbeta som nätverkstekniker

Som nätverkstekniker arbetar du med installation och underhåll av både mjuk- och hårdvara. Det kan till exempel handla om reparation och underhåll av specifika system. Du gör allt från att åtgärda akuta problem till att skapa system från grunden som underlättar och höjer produktiviteten hos kollegor. En tekniker kan även sköta underhåll av servrar, infrastruktur, nätverk och system. Att lösa supportärenden, utföra installationer av applikationer och servrar är också vanliga arbetsuppgifter. Som nätverkstekniker arbetar du ofta med säkerhetsfrågor och uppgraderingar av olika system, för att se till att servrar och annat fungerar som de ska. Som nätverkstekniker blir du därför en viktig nyckelperson i företagets tekniska infrastruktur.

Denna utbildning passar dig som...

  • Är över 20 år
  • Vill ha en utbildning som kombinerar teori med praktik
  • Har ett datorintresse och vill arbeta praktiskt

Behörighetskrav

För att vara behörig till utbildningen krävs grundskolenivå av svenska eller svenska som andraspråk, eller motsvarande. Utöver detta krävs engelska på grundskolenivå, eller motsvarande.

Kostnader

Kostnader för kurslitteratur tillkommer på ca. 1200 kr. Utbildningen är CSN-berättigad.

Utbildningens upplägg och genomförande

Denna utbildning omfattar 1500 p och du studerar på heltid under ca. 60 veckor. Utbildningen är på distans via Movant i Lund. Det första lektionstillfället sker i Halmstad där du får låna en dator från skolan och blir uppkopplad på de program som behövs i utbildningen. Utbildning på distans innebär att du har digitala lektioner tillsammans med andra elever och din lärare varje vecka hemifrån.
Utbildningen ger dig det som behövs för att arbeta som nätverkstekniker. Utbildningen kan innehålla APL ute på en arbetsplats. Om du vill ha APL i utbildningen, behöver du själv ordna en APL-plats. 

Kursplanering ca. 1 år, yrkesutbildning

Nätverkstekniker

Period

Kursnamn

Kurskod

Poäng

1

Datorteknik 1a

DAODAT01

100 p

1

Datorteknik 1b

DAODAT01b

100 p

1

Dator- och nätverksteknik

DAODAC0

100 p

1

Nätverksadministration

NAINAV0

100 p

1

Kommunikationsnät 1

INSKOM01

100 p

1

Digital kommunikationsteknik

DAODIG0

100 p

2

Administration av nätverks- och serverutrustning

NAIADM0

100 p

2

Nätverkssäkerhet

NAINAE0

100 p

2

Multimediasystem

DAOMUL0

100 p

2

Nätverksteknik

NAINAR0

100 p

2

Datalagring

DAADAT3

100 p

2

Nätverksteknologier

NAINAK0

100 p

3

Datorsamordning och support

DAODAT0

100 p

3

Support och hemservice

SUPSUP0

100 p

3

Komvuxarbete

KVAREE

100 p

Observera att ändringar kan ske i utbud och kurspaket. Utbildningen startar under förutsättning att den har tillräckligt många sökande.

Läs mer om yrket som nätverkstekniker på Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats.