Skip to main content

Fastighetsskötare, fastighetstekniker

Det här är utbildningen för dig som vill bli efterfrågad i fastighetsbranschen. Din skicklighet och kunskap gör att företagen kan öka sin produktivitet och kvalitet. Det här gör att branschen ständigt söker ny, kompetent personal.

Utbildningen startar 8 januari 2024

Ansök mellan 16 oktober och 5 november 2023

Studieform: Yrkesutbildning
Du studerar heltid under ca. ett år.

Se fler planerade starter på sidan Yrkesutbildning på gymnasial nivå.

Att arbeta som fastighetsskötare eller fastighetstekniker

Som fastighetsskötare arbetar du främst med inre och yttre skötsel av fastigheter. Du kan bland annat arbeta med att underhålla trapphus, omkringliggande grönytor, rabatter och häckar. Under vintern kan du även sköta snöröjning och grusning. Som fastighetsskötare arbetar du nära hyresgästerna och ser till att de känner sig trygga och nöjda i sin boendemiljö. Som fastighetsskötare behöver du vara serviceinriktad, flexibel och gilla att arbeta i alla väder.

Som fastighetstekniker arbetar du med drift och underhåll av fastigheters tekniska system. Du kan bland annat ansvara för värme- och ventilationssystem, såsom värmepumpar, fläktar och annan tekniks utrustning. Som fastighetstekniker ser du till att alla tekniska system fungerar på ett sätt som förväntas av fastighetsägaren och hyresgästerna. Som fastighetstekniker behöver du vara serviceinriktad, trivas med att arbeta med teknik och nya lösningar.

Vill du veta mer om arbete i fastighetsbranschen?

Gå in på sidan Jobba i fastighetsbranschenlänk till annan webbplats.

Denna utbildning passar dig som...

  • Är över 20 år
  • Vill ha en utbildning som kombinerar teori med praktik
  • Vill arbeta praktiskt

Behörighetskrav

För att vara behörig till utbildningen krävs grundskolenivå av svenska eller svenska som andraspråk, eller motsvarande.

För utbildning till Fastighetsskötare krävs utdrag från belastningsregister. Det får inte finnas någon tidigare dom. Detta är en förutsättning för att kunna bli anställningsbar efter utbildningen.

Om du saknar behörighet kan utbildningen till fastighetsskötare även läsas som en kombinationsutbildning, vilket kräver att du läser svenska på grundläggande nivå samtidigt som du läser din yrkesutbildning. Du förväntas delta på lektioner i skolan varje vecka.

Kombinationsutbildning innebär:

  • att du måste läsa svenska/svenska som andraspråk parallellt med dina yrkesstudier
  • att du erbjuds stöd för att du ska klara dina studier
  • att studietakten på svenska planeras tillsammans med din studie- och yrkesvägledare

Villkoret för kombinationsutbildning är att du läser svenska/svenska som andraspråk parallellt med din yrkesutbildning. Det betyder att om du avbryter dina studier i svenska/svenska som andraspråk avbryts även din yrkesutbildning.

Kostnader

Kostnader för kurslitteratur/arbetskläder tillkommer på ca. 1000 kr. Resor till och från skolan bekostar du själv. Utbildningen är CSN-berättigad.

Utbildningens upplägg och genomförande

Denna utbildning omfattar 1300 respektive 1500 p och du studerar på heltid under ca. ett år. Du väljer inriktning mot fastighetsskötare eller fastighetstekniker och utbildningen hålls i Halmstad. Utbildningen ger dig det som behövs för att arbeta som fastighetsskötare/fastighetstekniker. Utbildningen innehåller APL då du är ute på en arbetsplats. På din APL har du kontinuerligt stöd av en eller flera handledare och i skolan finns din lärare tillgänglig under lektionstillfällena.

Kursplanering 1 år, yrkesutbildning

Fastighet, bas

Period

Kursnamn

Kurskod

Poäng

1

Fastighetsförvaltning

FAFFAS0

100 p

1

Elkraftteknik

ELRELF0

100 p

1

Systemuppbyggnad

SYSSYT0

100 p

1

Praktisk ellära

ELLPRA0

100 p

1

Verktygs- och materialhantering

VEKVEK0

100 p

Fastighetsskötare, påbyggnad

Period

Kursnamn

Kurskod

Poäng

2

Värmelära

SYSVÄM0

100

2

Luftbehandling

VETLUF0

100

2

Entreprenörskap

ENTENR0

100

2

Fastighetsservice - byggnader

FASFAS0

100

3

Yttre miljö - maskiner och verktyg

YTTYTR0

100

3

Fastighetskommunikation

FAFFAT0

100

3

Fastighetsservice - VVS

FASFAE0

100

3

Yttre miljö - anläggningar

YTTYTT0

100

Fastighetstekniker, påbyggnad

Period

Kursnamn

Kurskod

Poäng

2

Fastighetsservice - byggnader

FASFAS0

100

2

Luftbehandling

VETLUF0

100

2

Entreprenörskap

ENTENR0

100

2

Värmelära

SYSVÄM0

100

2

Fastighetsservice - VVS

FASFAE0

100

3

Mät- och reglerteknik

MÄTMÄT0

100

3

Mät- och styrteknik

MÄTMÄO0

100

3

Programmerbara system

MÄTPRR0

100

3

Fastighetsautomation 1

FAIFAS01

100

3

Distribuerande system

MÄTDIS0

100

Om du vill studera mot en gymnasieexamen behöver du även läsa kursen Komvuxarbete för yrkesområdet VVS och fastighet (kurskod KVARVF). Kontakta en studie- och yrkesvägledare för att lägga upp en studieplan.

Om du studerar till fastighetsskötare krävs ett utdrag ur belastningsregistret. 

Observera att ändringar kan ske i utbud och kurspaket. Utbildningen startar under förutsättning att den har tillräckligt många sökande.

Läs mer om fastighetsskötare/fastighetstekniker på Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats.