Skip to main content

Anläggare

Denna utbildning är för dig som vill arbeta som anläggare. Som anläggare blir du efterfrågad i den växande byggbranschen.

Utbildningen startar 18 mars 2024

Ansök mellan 22 januari och 18 februari.

Studieform: Yrkesutbildning
Du studerar heltid under ca. ett år.

Se fler planerade starter på sidan Yrkesutbildningar på gymnasial nivå.

Att arbeta som anläggare

Som anläggare arbetar du med att bygga vägar, broar och flygfält samt anläggning av grönytor. Arbetet innebär små som stora arbeten, allt från att anlägga flygfält till att plattsätta gångar. Du arbetar med maskiner och specialinstrument som krävs för det specifika anläggningsarbetet. Som anläggare har du en bred kunskap om byggnads- och anläggningsarbete och kan arbeta med flera olika områden.

Denna utbildning passar dig som...

  • Är över 20 år
  • Vill ha en utbildning som kombinerar teori med praktik
  • Vill arbeta praktiskt

Behörighetskrav

För att vara behörig till utbildningen krävs grundskolenivå av svenska eller svenska som andraspråk, eller motsvarande.

Om du saknar behörighet kan utbildningen även läsas som en kombinationsutbildning, vilket kräver att du läser svenska på grundläggande nivå samtidigt som du läser din yrkesutbildning. Du förväntas delta på lektioner i skolan varje vecka.

Kombinationsutbildning innebär:

  • att du måste läsa svenska/svenska som andraspråk parallellt med dina yrkesstudier
  • att du erbjuds stöd för att du ska klara dina studier
  • att studietakten på svenska planeras tillsammans med din studie- och yrkesvägledare

Villkoret för kombinationsutbildning är att du läser svenska/svenska som andraspråk parallellt med din yrkesutbildning. Det betyder att om du avbryter dina studier i svenska/svenska som andraspråk avbryts även din yrkesutbildning.

Kostnader

Kostnader för kurslitteratur/arbetskläder tillkommer på ca. 1000 kr. Resor till och från skolan bekostar du själv. Utbildningen är CSN-berättigad.

Information om utbildningen

Denna utbildning omfattar 1600 p och du studerar på heltid under ca. ett år. Utbildningen hålls i Halmstad eller Varberg. Utbildningen ger dig det som behövs för att arbeta som anläggare. Utbildningen innehåller APL då du är ute på en arbetsplats. På din APL har du kontinuerligt stöd av en eller flera handledare och i skolan finns din lärare tillgänglig under lektionstillfällena.

Kursplanering, 1 år

Anläggare

Period

Kurs

Kurskod

Poäng

1

Bygg och anläggning 1

BYGBYG01

200

1

Bygg och anläggning 2

BYGBYG02

200

2

Anläggning 1

ANLANL01

100

2

Anläggning 2

ANLANL02

200

2

Betong 1 - lågform och platta på mark

BETBET01

100

2

Anläggningsprocessen

ANLANS0

200

3

Anläggning - gröna ytor

ANLANL0

200

3

Anläggning - ledningsbyggnad

ANLANÄ0

200

3

Anläggning - vägbyggnad

ANLANN0

100

3

Anläggning - stensättning

ANLANG0

100

Om du vill studera mot en gymnasieexamen behöver du även läsa kursen Komvuxarbete för yrkesområdet bygg och anläggning (kurskod KVARBA). Kontakta en studie- och yrkesvägledare för att lägga upp en studieplan.

Observera att ändringar kan ske i utbud och kurspaket. Utbildningen startar under förutsättning att den har tillräckligt många sökande.

Läs mer om yrket som anläggare på Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats.