Information om covid-19: Vuxenutbildningen

Här hittar du information om hur den pågående coronapandemin påverkar Vuxenutbildningen.

Informationen uppdaterades den 4 oktober 2021.

Allmänna förhållningsregler

På Vuxenutbildningen hjälps vi åt att förhindra smittspridning. Vi håller avstånd till varandra, minst 1,5 m, och undviker att uppehålla oss i korridorer och väntrum. Du går in och ut genom den ingång som din lärare har hänvisat till. Undvik trängsel i alla lägen, även när du är utomhus på rast.

Vi tar ett gemensamt ansvar för att desinficera kontaktytor som exempelvis handtag, bänkar och stolar. Dessutom vädrar vi våra lokaler regelbundet.

Besök

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledarna tar endast emot i förväg bokade fysiska besök. Om du behöver komma i kontakt med en studie- och yrkesvägledare kan du ringa på deras telefontider. Du hittar tider och telefonnummer på webbsidan Studie- och yrkesvägledning för vuxna.

Informationen, hus 3

Informationen håller öppet. Där kan du bland annat beställa studieintyg och få svar på vanliga frågor. Om Informationen är obemannad hänvisar vi dig till mejl- eller telefonkontakt. Öppettider och kontaktuppgifter finns på sidan Vuxenutbildning.

Lärcentrum

Lärcentrum tar enbart emot bokade besök. Kontaktuppgifter hittar du på sidan Lärcentrumlänk till annan webbplats.

Hur påverkas mina studier?

Vi anpassar undervisningen för att förhindra smittspridning. Det kan handla om att skapa större avstånd i klassrummen, men även ändringar i individuella studieplaner kan behöva göras.

Studiebesök och skolresor genomförs endast i undantagsfall och endast inom Sverige.

Google Classroomlänk till annan webbplats får du den senaste informationen av din lärare.

Om en elev är sjuk eller har symtom på covid-19

En elev som har symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas ska stanna hemma från skolan. Detta gäller även dig som är fullvaccinerad.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska elever med symtom på covid-19 testa sig. På 1177 Vårdguiden finns information om självprovtagning och tidsbokninglänk till annan webbplats.

När kan eleven återgå till skolan?

Om eleven inte provtagits för covid-19

En elev som inte har provtagits för covid-19 ska stanna hemma så länge eleven är sjuk och vara symtomfri i minst två dygn innan eleven kan gå tillbaka till skolan.

Om eleven provtagits och inte har covid-19

En elev som har provtagits och inte har covid-19 ska stanna hemma från skolan så länge eleven är sjuk. Eleven kan återgå till skolan vid kvarstående lindriga symtom, exempelvis torrhosta eller lätt snuva, när allmäntillståndet i övrigt tillåter det.

Om eleven provtagits och har covid-19

En elev som har provtagits och har covid-19 ska stanna hemma i minst sju dagar efter insjuknandet. Eleven ska även ha varit feberfri i minst två dygn och tydligt känna sig bättre för att anses vara smittfri och kunna gå tillbaka till skolan.

Vad gäller för elever som är friska, men någon i hushållet är sjuk?

En elev som bor tillsammans med ett konstaterat covid-19-fall ska stanna hemma från skolan och kontakta sin lärare. Detta gäller i sju dagar från provtagningsdatum för den smittade personen i hushållet. Om inga symtom utvecklats rekommenderas att eleven provtas efter fem dagar. Om testet visade att eleven inte hade covid-19 kan denne gå tillbaka till skolan så snart eleven känner sig frisk och pigg, och inte har någon feber.

Om en elev kommer till skolan med symtom på covid-19

Om en elev kommer till skolan med symtom på covid-19, kommer eleven att skickas hem direkt.

Mer information

Om du har frågor och funderingar, vänligen ta kontakt med din lärare.

Du kan även läsa mer om kommunens förhållningsregler på sidan Information med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Kontaktcenter
Stadshuset, Kuben, Rådhustorget 3C
311 80 Falkenberg
Telefon: 0346-88 60 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Öppettider Kontaktcenter
Måndag-torsdag 8-17
Fredag 8-15

Dag före röd dag eller afton 8-15