Skip to main content

Antagningsregler Vuxenutbildningen

På denna sida får du information om hur du ansöker och kan läsa om de regler som gäller för antagning till Vuxenutbildningen Falkenberg. Om du behöver ha hjälp med att ansöka kan du kontakta en studie- och yrkesvägledare i din hemkommun.

Du kan ansöka till vuxenutbildning i Falkenberg…

  1. Om du är folkbokförd i Falkenbergs kommun. Om du är folkbokförd i annan kommun tar du kontakt med din hemkommun där du kan få hjälp att söka till utbildning i Falkenbergs kommun. Läs mer under Ansökan till Vuxenutbildningen.
  2. Från andra kalenderhalvåret det år du fyller 20, eller om du slutfört nationellt program på gymnasieskolan. Med slutfört menas att du har slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis.
  3. Om du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Urval och behörighet

Mottagning och antagning grundas på den information och de handlingar som du lämnar in i samband med din ansökan. Du ansvarar själv för att kontrollera att dina uppgifter i ansökan och bifogade handlingar är fullständiga. Om du inte lämnar in de efterfrågade uppgifterna eller handlingarna kommer din ansökan att ses som ofullständig.

  1. Mottagning innebär att vi prövar din rätt till utbildning när vi fått din ansökan, samt om du har förutsättningar att klara kursen eller utbildningen. Beslut om mottagning kan överklagas.
  2. Därefter sker en antagning och ett eventuellt urval för behöriga sökande. Beslut om antagning kan ej överklagas.

20 kapitlet 22-23 § Skollagen.

Tidigare betyg

För att din ansökan ska behandlas och räknas som fullständig måste du bifoga eller skicka in dina tidigare betyg. Om du ansöker via webben bifogar du dina betyg digitalt och om du gör en pappersansökan skickas en betygskopia med din ansökningsblankett till Nyhems plan 2, 311 35 Falkenberg. Om du inte kan bifoga dina betyg och/eller personligt brev i webbansökan kan du skicka en papperskopia till adressen nedan.

Vuxenutbildningen Falkenberg
Betyg/personligt brev
Nyhems plan 2
311 35 Falkenberg

Studieomfattning

När du söker mer än en kurs eller utbildning måste du prioritera dina val och ange vilken kurs eller utbildning som du vill läsa i första hand. Du kan prioritera valda kurser eller utbildningar från 1-3. Du kan själv välja studietakt beroende på vad du ska läsa. Kontakta en studie- och yrkesvägledare för att göra upp en individuell plan.

Antagningsbesked

Huvudmannen beslutar om mottagande enligt 22 § Skollagen, d.v.s. om du uppfyller kraven för urval och behörighet. Du får ditt antagningsbesked skickad till den mailadress som du angett i ansökan. Du får ditt antagningsbesked senast 2 veckor innan kursstart. Ett beslut att du är antagen innebär att du har en plats på utbildningen.

Överklagan vid avslag

Om du inte blir antagen till en kurs eller utbildning får du ett avslag. Om du önskar motivering för beslutet till avslaget kan du i ett första skede kontakta berörd rektor. Om du fortfarande inte är nöjd med beslutet kan omprövning begäras hos rektor. En omprövning bör innehålla nya eller kompletterande uppgifter utifrån den ursprungliga ansökan. Vid ytterligare avslag, efter omprövning, kommer rektor att skicka vidare överklagan till Skolväsendets överklagandenämnd.

28 kap. 12 § första stycket 9 Skollagen