Särskola

Särskolan vänder sig till barn, unga och vuxna som på grund av intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada inte har möjlighet att nå kunskapsmålen för grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.
I Falkenbergs kommun finns grundsärskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna. 

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan byter namn i juli 2023

Riksdagen har beslutat att grundsärskolan och gymnasiesärskolan ska byta namn. Från och med 2 juli 2023 kommer grundsärskolan och gymnasiesärskolan istället att heta anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. 

Grundsärskola

Grundsärskolan är till för elever mellan 7 och 16 år som på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada inte har möjlighet att nå kunskapsmålen för grundskolan. Grundsärskolan omfattar nio års skolplikt. För grundsärskolans elever finns också fritidshem och LSS-fritids för äldre elever.

Ansök om mottagande i grundsärskola

Ansökan om mottagande i grundsärskola görs av vårdnadshavare. Ett mottagande av en elev i grundsärskolan föregås av en noggrann och omfattande utredning. Om du har frågor om mottagande i grundsärskolan kan du kontakta ditt barns rektor.

Grundsärskolan på Hjortsbergsskolan och Tullbroskolan

Det finns en grundsärskola i Falkenbergs kommun. Grundsärskolans undervisning är förlagt till två olika skolor. På Hjortsbergsskolan går elever i årskurs 1-9 och på Tullbroskolan går elever i årskurs 7-9.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är till för elever som avslutat grundskola eller grundsärskola och har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada som gör att de inte har möjlighet att nå gymnasieskolans kunskapskrav.

Gymnasiesärskolans utbildningar är fyraåriga och inkluderar yrkesinriktade och individuella program. Gymnasiesärskolan ger en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Ansök om mottagande i gymnasiesärskola

Ansökan om mottagande i gymnasieskolan behöver endast göras av vårdnadshavare vars barn gått i grundskola. Ett mottagande av en elev i gymnasiesärskolan föregås av en noggrann och omfattande utredning. Om du har frågor om mottagande i gymnasiesärskolan kan du kontakta ditt barns rektor.

Vårdnadshavare till elever som gått i grundsärskola behöver inte göra någon ansökan om mottagande i gymnasiesärskolan. Utredningen som gjordes inför mottagandet i grundsärskolan granskas och kompletteras och därefter fattas beslut om eleven har rätt att ansöka till gymnasiesärskolans utbildningar.

Gymnasiesärskolan på Falkenbergs gymnasieskola

Det finns en gymnasiesärskola i Falkenbergs kommun. Gymnasiesärskolan är en del av Falkenbergs gymnasieskola.

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna är till för vuxna över 20 år som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada som gör att de inte har möjlighet att nå vuxenutbildningens kunskapskrav. På särskild utbildning för vuxna studerar du utifrån behov, tidigare kunskaper och erfarenheter. För att studera behöver du göra en ansökan. 

Särskild utbildning för vuxna på Vuxenutbildningen Falkenberg

Det finns särskild utbildning för vuxna på Vuxenutbildningen Falkenberg. 

Kontaktcenter
Stadshuset, Kuben, Rådhustorget 3C
311 80 Falkenberg
Telefon: 0346-88 60 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Öppettider Kontaktcenter
Måndag-torsdag 8-17
Fredag 8-15

Dag före röd dag eller afton 8-15