Skip to main content

Socialnämndens socialutskott §§ 369-386

  • Kartzoom: 17
  • Typ av anslag: Protokoll
  • Sammanträdesdatum: 2024-07-02
  • Datum protokollet är justerat: 2024-07-02
  • Datum för anslags uppsättande: 2024-07-02
  • Datum för anslags nedtagande: 2024-07-23
  • Anslag kontakt: Felicia Höglund Svensson
  • Anslag kontakt E-post: Felicia.Hoglund-Svensson@falkenberg.se
Anslag

Protokoll

  • Träffar: 140