Skip to main content

Beredning för översyn av den politiska organisationen och interkommunala samarbeten §§ 6-7

 • Kartzoom: 17
 • Typ av anslag: Protokoll
 • Sammanträdesdatum: 2024-06-27
 • Datum protokollet är justerat: 2024-06-30
 • Datum för anslags uppsättande: 2024-07-01
 • Datum för anslags nedtagande: 2024-07-22
 • Protokollet förvaras hos: Kansliavdelningen
 • Anslag kontakt: Samuel Björhag Dernestål
 • Anslag kontakt E-post: Samuel.Bjorhag-Dernestal@falkenberg.se
 • Bilaga / Länk: file://fssrv001/home$/sabj06/Windows/Desktop/Beredningsprotokoll%202024-06-27.pdf
Anslag

Protokoll

 • Träffar: 136