Skip to main content

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 132-140

 • Kartzoom: 17
 • Typ av anslag: Protokoll
 • Sammanträdesdatum: 2024-06-25
 • Datum protokollet är justerat: 2024-06-27
 • Datum för anslags uppsättande: 2024-06-28
 • Datum för anslags nedtagande: 2024-07-22
 • Protokollet förvaras hos: Kansliavdelningen
 • Anslag kontakt: Lina Österhult
 • Anslag kontakt E-post: Lina.Osterhult@falkenberg.se
 • Bilaga / Länk: https://kommun.falkenberg.se/images/anslagstavla/notice1719552648.pdf
Anslag

Protokoll

 • Träffar: 136