Skip to main content

Patientnämnden Halland §§ 22-29

  • Kartzoom: 17
  • Typ av anslag: Protokoll
  • Sammanträdesdatum: 2024-06-05
  • Datum protokollet är justerat: 2024-06-11
  • Datum för anslags uppsättande: 2024-06-11
  • Datum för anslags nedtagande: 2024-07-03
  • Protokollet förvaras hos: Regionkontoret Halmstad
  • Anslag kontakt: Amanda Qvarnström
  • Anslag kontakt E-post: amanda.qvarnstrom@falkenberg.se
Anslag

Protokoll

  • Träffar: 52