Skip to main content

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 2024-05-29

 • Kartzoom: 17
 • Typ av anslag: Protokoll
 • Sammanträdesdatum: 2024-05-29
 • Datum protokollet är justerat: 2024-06-07
 • Datum för anslags uppsättande: 2024-06-07
 • Datum för anslags nedtagande: 2024-07-02
 • Protokollet förvaras hos: Kansliavdelningen
 • Anslag kontakt: Samuel Björhag Dernestål
 • Anslag kontakt E-post: Samuel.Bjorhag-Dernestal@falkenberg.se
 • Bilaga / Länk: https://kommun.falkenberg.se/images/anslagstavla/notice1717756583.pdf
Anslag

Protokoll

 • Träffar: 66