Skip to main content

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 110-124

 • Kartzoom: 17
 • Typ av anslag: Protokoll
 • Sammanträdesdatum: 2024-06-04
 • Datum protokollet är justerat: 2024-06-06
 • Datum för anslags uppsättande: 2024-06-07
 • Datum för anslags nedtagande: 2024-07-01
 • Protokollet förvaras hos: Kansliavdelningen
 • Anslag kontakt: Amanda Qvarnström
 • Anslag kontakt E-post: amanda.qvarnstrom@falkenberg.se
 • Bilaga / Länk: https://kommun.falkenberg.se/images/anslagstavla/notice1717576288.pdf
Anslag

Protokoll

 • Träffar: 68